/گزارش تصویری/
بازدید استاندار خوزستان از پروژه پل نهم اهواز