فردوس‌پناه مطرح کرد :
پاکدستی نیاز امروز جامعه مدیریتی/ خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی
شوشان : عبدالجلیل فردوس از مدیران سابق آموزش و پرورش خوزستان در دیدار با جمع از فرهنگیان استان گفت:

بی شک بسیاری ازمدیران محترم درکشور تلاش شبانه روزی دارندکه بتوانند خدمات شایسته ودرخورشان مردم شهید پرور وصبور میهن اسلامی ارائه دهند.

امامتاسفانه برخی مدیران غیرشایسته که بنابر هردلیل درجایگاهی قرار گرفته‌اند که نباید باشند وباعملکرد ضعیف وسوء استفاده ازموقعیتهای شغلی متاسفانه آسیب‌ها جبران ناپذیری به سرمایه‌های مادی واجتماعی وارد کردندواعتمادعمومی جامعه به مدیریت راخدشه دارنموده‌اند. 

با بازگشت به پاکدستی وسالم سازی فضای مدیریتی میتوان ضمن ترمیم اعتماد عمومی خدماتی شایسته و درخور جایگاه این مردم صبور ارائه کرد.

پاکدستی ستون وخمیرمایه ی توسعه وپیشرفت جامعه درهمه ابعاد سیاسی،اجتماعی واقتصادی است.

باید تلاش شود معلمان به مطالبات خود برسند و اجازه داده نشود این مطالبات مورد معامله قرار گیرد.

همچنین در این نشست مسایل آموزش و پرورش خوزستان از جمله کمبود فضای آموزشی، مشکلات نیروی انسانی و کمبود سرویس‌های ایاب و ذهاب مورد بحث و بررسی قرار گرفت.