کد خبر: ۱۱۰۳۳۵
تاریخ انتشار:۱۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۴
سیاست های "فقط خودم و خودت بازی" در خوزستان فرجامی ندارند
شوشان ـ  عبدالرحمن نیک سرشت :

بازیگران سیاسی قدرت طلب در خوزستان بشدت منزوی، مذبذب و جمعیت گریزند و کلا نسبت به هر ساختار سیاسی - اجتماعی دیگر چون احزاب ، انجمنها، اتحادیه ها و تعاونی ها که مبتنی بر تصمیم سازی های  شورایی خرد جمعی هستند  هرگز موافقتی ندارند به دلیل این که خود را عقل کل پنداشته و دیگران را نوچه و سرسپرده فرض می نمایند و در غیر اینصورت اگر کسی یا کسانی نوچه گری آنها را تقبل نکنند بعنوان عناصر نامطلوب برشمرده و  سزاوار حذف و نادیده انگاری می گردانند.

البته از این نکته نیز نباید غافل ماند که کارویژه ی این نوع بازیگران سیاسی، ایجاد تشکیلات ناپایدار و فصلی است که در نهایت تصمیمات و اقدامات درون محفلی شان نخست دو نفره و به شکل پستویی، بسیار سری و طبقه بندی شده به دور از چشم همگان اتخاذ می شود و در نهایت به همان محفل ده بیست نفری هم وفادار نمی مانند.
به هرحال یکی از علت های عقب ماندگی توسعه و آبادانی خوزستان وجود همین جماعت سیاست باز هستند که با ترفند های نخ نما شده ی همیشگی خود وارد زد و بندهای دو نفره ی پستویی "فقط خودم و خودت بازی" می شوند و خلقی را با دسائس پیچیده شان به بیراهه می برند.