شیلنگ و لوله خوزستان داخلی
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار
کد خبر: ۱۰۶۸۳۶
تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۷:۱۳
نوشتاری از دکتر فاضل خمیسی؛
باز هم قتل، بازهم بیچارگی ، باز هم یتیمی و از هم پاشیدگی.. خانواده ای در منطقه ای فقیر و فرو دست اهواز ، آماج فشنگ های آتشین بستگانشان قرار می گیرند، به دلایلی که فقط نادانی حکمران آن است !

شوشان - دکتر فاضل خمیسی:

عجب خبر دردناکی! 

باز هم قتل، بازهم بیچارگی ، باز هم یتیمی و از هم پاشیدگی.. خانواده ای در منطقه ای فقیر و فرو دست اهواز  ، آماج فشنگ های آتشین بستگانشان  قرار می گیرند، به دلایلی که فقط نادانی حکمران آن است ! 

از دوستی که در امور خیریه فعالیت و برای توزیع کمکهای مردمی به آن منطقه تردد داشت پیگیر موضوع شدم ، گویا چند ماه قبل به اتفاق هم و آشنایی که خواستار کمک حضوری به مردم آن منطقه بود از این خانواده مصیبت زده دیداری داشتیم ، وقتی نشانه ها را داد ، یادم آمد! 

پدری از کار افتاده و بیمار  ، فرزندان ِ دختری که از نظر عرفی سنشان از ازدواج گذشته و مجبور به زباله گردی بودند و نوزادی در بغل مادر!

رنگ فقر در چهره ی دختران ،  تلفیقی از سبزه گی چهره و رنگ پریدگی بود، نه زرد بودند و نه سبزه ! رنگشان آمیخته بود از خجالت و بدبختی و سوء تغذیه و نگرانی !

یادم میآید هوای خانه سنگین بود و بغض آلود ...

وقتی از دوست فعال در امور خیریه ام خواهش کردم جزئیات حادثه را پس از پرس و جو در اختیارم بگذارد ، عرق شرم بر پیشانی ام نشست که کجای جدول مسلمان بودن نشسته ام:

 دیشب در حدود ساعت ۱۲/۵ بعد از نیمه شب مردانی که گویا از بستگان خانواده بودند با اسلحه وارد منزل میشوند مادر و نوزادش و دختری ۴ تا ۵ ساله که خواب و بیمار بود را به تیر بسته و در جا می کشند و زمانی که پدر مانع دسترسی و کشتن دختران بزرگش میشود او را نیز مورد هدف قرار داده و از بین میبرند ،  بعد از کشتن پدر،  بصورت دیوانه وار دختران را که  جیغ زنان به این سو ی خانه میدودند  را آماج  تیرهای جهالت خود میکنند که به جز دختر بزرگ همگی زخمی میشوند !  اما بشنویم از دختر بزرگ  ۳۲ساله ی خانواده که در انباری یا محل امنی پنهان شده و همه ی این اتفاقات را مشاهده و از ترس جانش حتی نفسش را حبس کرده بود ، گفته میشود او از شب گذشته تا امروز فقط خیره مانده و گاهی میخندد ، همسایگان گفتند او دیوانه شد .

انگار سهم دختران اینگونه خانواده ها یا مرگ است یا دیوانگی!!

متاسفانه به جای اینکه اینگونه وقایعِ تراژیک باعث تکانش در بین مسوولان و حتی مردم شود بدلیل تکرار پذیری و فراوانی آنها،  نوعی  عادی سازی رفتاری در برخورد با آنها گشته و حتی دیده شده سعی میگردد از پُررنگ سازی خبری آن اجتناب شود در صورتیکه کتمان فاجعه های اینچنینی  نه تنها باعث حل مشکل نیست بلکه باعث ناهنجاریهای بزرگ اجتماعی میگردد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
اینستاگرام شوشان
شوشان تولبار