گذری اجمالی بر وقایع اتفاقیه در شورای شهر و شهرداری
امروزه اعتماد مکن بر ثبات دهر/ کاین کارخانه ای است که تغییر میکند...

شوشان خرمشهر:بعد از حدود ده ماه کشمکش بین دو گروه از اعضای شورای اسلامی خرمشهر و بحث بین اعضای شورا و شهردار بابت احراز محل سکونت شهردار ،هم اکنون تغییر موضع برخی از اعضای شورا قابل توجه است.

ابتدا به آنچه طی ماه های گذشته در این باب رخ داد مختصر اشاره ای خواهیم داشت:

-فشار به رؤسای شبکه بهداشت،بیمارستان ولیعصر و رییس دانشکده علوم پزشکی برای منزلی که در اختیار دارابی گذاشته شده بود.

-ورود نهادهای نظارتی و...به موضوع عدم احراز سکونت شهردار.

-اعلام احراز سکونت با استعلام نیروی انتظامی

-بررسی مجدد احراز سکونت بعد از تایید آن توسط شورای حل اختلاف و فرماندار وقت

-اعلام عدم احراز سکونت توسط چهار عضو شورا بعد از شش ماه بعد از صدور تخلیه نامه و فحاشی و درگیری و تخریب اموال در دفتر شهردار و...

-تاکید چندین باره بر لزوم سکونت خانواده شهردار توسط مطوری جزیره رییس شورا

-وصول استفساریه شورای اسلامی شهر از وزارت کشور و ورود هیئت کمیته تطبیق سازمان منطقه آزاد اروند

-ثبت نام صوری فرزندان شهردار در مدارس خرمشهر 

-تایید عدم احراز محل سکونت شهردار و انتخاب عزیز ساعدی به عنوان سرپرست شهرداری

-اصراریه بر عدم احراز سکونت...

-ابهام در وجاهت قانونی تصمیم شورا

-رای شورای حل اختلاف با این مضمون که ظرف ده روز نسبت به انتخاب شهردار اقدام کنند.

-فراخوان ثبت نام گزینه های تصدی پست شهرداری و داستان های خاص آن

-مصاحبه با نامزدهای تصدی پست شهرداری و انتخاب لویمی بعنوان شهردار

-رای دیوان عدالت اداری و بازگشت دارابی به ساختمان شهرداری طی مراسم ویژه با محافظت نیروی انتظامی.

و اکنون بعد از کش و قوس های فراوان و بعد از اینهمه صرف زمان ،در حال حاضر شهر در وضعیتی قرار دارد که شهردار همان شهردار با همان شرایط قبلی است.
نه تنها خانواده ی ایشان اینجا ساکن نشدند بلکه بر اساس خبرهای کسب شده خود شهردار نیز در خرمشهر حضور دائمی ندارد.
تنها ثمره این چند ماه جدال، افت جدی خدمات رسانی به شهروندان و تضعیف عملکرد پرسنل شهرداری و بلاتکلیفی و ناامیدی کارکنان نسبت به اوضاع بود.

وقتی بعد از تماس و مکالمه با اعضای شورای شهر(که پیش از این مخالف شهردار بودند!! ) به وضوح آثار حمایت و توجیه عملکرد ضعیف دارابی و سرپوش گذاشتن بر غیبتها و عدم سکونت ایشان در شهر را در گفتگو با آنها متوجه میشویم و باز به این نتیجه ی نامیمون میرسیم که یک بار دیگر شهر و شهروندان بازیچه سیاسی کاری و منفعت طلبی گروهی شدند که ذره ای مصالح و خیر مردم و شهر را در برنامه هایشان در نظر نداشتند.

اعضایی که پیش از این به انحاء مختلف اعلام میکردند حضور نداشتن خانواده شهردار باعث کاهش بازده کاری میشود و ماه ها برنامه های شورا و شهر را برای این موضوع متوقف کرده بودند، اکنون پیگیری این موضوع را روندی فرسایشی میدانند و با ادعای اینکه شورا مسائل مهمتری برای رسیدگی دارد تغییر جهت و گردش ۱۸۰درجه ای خود را توجیه می کنند.

در هیاهوی انتخابات و تأیید و رد صلاحیتهای انتخاباتی،دارابی با چنان سرعتی مثال زدنی به جابجایی،عزل و نصب و تغییر مهره های شهرداری دست میزند که شاید با اندکی دقت در این مهره چینی ها و آشنایی با ارتباطات بین افراد عزل و نصب شده ،بتوان به بازی جدید شورا و شهرداری در این بازه زمانی پی ببرد.

در پایان برای  شفاف سازی بیشتر به تعدادی از این تغییرات اشاره ای خواهیم داشت:
 فرهاد دربندی شهردار منطقه دو، جای خود را به امید کوتیان نژاد داد.
رامین زنگنه بجای محسن عبیداوی
معاونت فنی شهرداری منطقه یک را عهده دار شد.
حمید جعفری از کارپردازی منطقه یک و کارپردازی معاونت اجرایی عزل و بعنوان کارمند شهرداری منطقه دو مشغول به کار شد.
سعیدشهبازی از کارپردازی عزل و در آتش نشانی ،مامور به کار شد.
صادق موافق زاده از کارشناسی منطقه یک به امورنواحی منتقل شد.
حسین محمدی رئیس کارپردازی عزل و جهاد قاطع زاده جایگزین ایشان شد.
 محمود نظارت از واحد موتوری عزل و نوری مظری نژاد مسئولیت این بخش را به عهد گرفت. 
زارع به جای مهندس باشیعیان، مسئولیت واحد نظارت را عهده دار شد.
 یوسف غزلاوی در حالی کارپردازی شهرداری منطقه یک و شهرداری منطقه دو را به عهده گرفت که گفته میشود نیروی قراردادی یا رسمی نیست.

رؤیا اکبری