گزارش تصویری/
دومین بازدید استاندار از بیمارستان قرنطینه‌شده رازی اهواز