گزارش تصویری/ دیدار مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با مترون و پرستاران بیمارستان بزرگ صنعت نفت اهواز