خبر تصویری / تقدیر و تجلیل از کادر پرستاری بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز توسط بسیج مسجد حضرت صاحب الزمان (عج) شهرک نفت و امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی

تجلیل پرستاری14
تجلیل پرستاری12
تجلیل پرستاری11
تجلیل پرستاری10
تجلیل پرستاری8
تجلیل پرستاری7
تجلیل پرستاری6
تجلیل پرستاری5
تجلیل پرستاری4
تجلیل پرستاری3
تجلیل پرستاری2

تجلیل پرستاری1