آغاز واکسیناسیون کرونا در بیمارستان بزرگ نفت اهواز
به گزارش روابط عمومی بهداشت ودرمان صنعت نفت اهواز ، دکتر بهرام دهقان ، رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز ،  با اعلام خبر واکسیناسیون کرونا در بیمارستان بزرگ نفت اهواز گفت : در برنامه واکسیناسیون  بیمارستان بزرگ نفت اهواز ، مطابق پروتکل های ابلاغی وزارت بهداشت ، در مرحله ی اول پزشکان و پرستاران و دیگر پرسنل بخش های کووید از جمله اورژانس ، کویید1 و2 و ICU کووید 1و 2 که بیش از همه در معرض بیماری کرونا و در تماس نزدیک با این بیماران قرار داشته اند ، واکسینه می شوند.

وی با اشاره به محدودیت تعداد دوز واکسن گفت : دیگر پزشکان و پرستاران که به میزان کمتری در معرض این بیماری قرار داشته اند ، در مرحله ی بعد  و با اولویت بندی واکسینه می شوند.

وی افزود : در مراحل بعدی نیز گروه های  پر خطر و  افراد با سنین بالا واکسینه شده و به تدریج نیز همه ی افراد جامعه واکسینه می شوند.

رئیس بهداشت و درمان صنعت اهواز ضمن تشکر از مدیریت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در خصوص اختصاص واکسن به کادر درمانی بیمارستان بزرگ نفت اهواز ، ابراز امیدواری کرد با تامین تعداد دوز بیشتر در کشور و تولید واکسن ایرانی، هر چه سریعتر بخش زیادی از مردم در مقابل این بیماری واکسینه شوند.

 

واکسیناسیون5

واکسیناسیون3
واکسیناسیون2
واکسیناسیون


واکسیناسیون7
واکسیناسیون6