تقاطع غیرهمسطح شهید کجباف در آستانه افتتاح(گزارش تصویری)
پروژه تقاطع غیر همسطح شهید کجباف در محل کانون توزیع و تقسیم ترافیک شهر اهواز قرار دارد .

محو ر اصلی(L100) که شامل دو باند رفت و برگشت است میدان چهار اسب را به میدان پنج نخل متصل می کند.
محور L200میدان پنج نخل را به اتوبان شهید سلیمانی متصل می کند
محور L500 به طول ۷۳۰ متر و ارتفاع از سطح زمین ۲۲ متر میدان خلیج فارس(دروازه) را به میدان پنج نخل وصل می کند.
محور ال ۳۰۰ با نصب قطعات پیش ساخته سگمنت بر روی ستونهای شماره ۱۸ و۱۹ مسیر متصل کننده میدان تپه به میدان دروازه است

به یاری خدا بزودی شاهد افتتاح این تقاطع خواهیم بود.