چرا بعد از رفتن دکتر شریعتی مدیران خوزستان باید بر کنار شوند؟
شوشان - دکتر علیرضا رئیس زاده :
شوربختانه گاهی بی هیچ پرسشی همراه کسانی می شویم  که برای  کتمان حقایق و  فرار از پاسخگویی تمام کاسه کوزه ها را بر سر فرد برکنار شده می شکنند.
  آنانی بیشتر در شیپور خوشحالی ازبرکناری شریعتی، استاندار خوزستان، می دمند که خود از "پگاه در قفایش می تاختند" و این ، جز فریبکاری وسر پوش گذاشتن بر تقصیرات و چرخاندن  "در" بر همان پاشنه قدیمی جهت بهره برداری و تضمین منافع چیز دیگری نیست.
اگر چه غلامرضا شریعتی هرگز در قامت استانداری خوزستان نبوده و انتصاب ایشان از همان روز اول اشتباه مهلک و سهمگینی بوده اما ایا همه  مشکلات خوزستان متوجه ایشان هست و به تنهایی " بدترین شاخص عملکرد" در میان تمامی استان ها را بدست آورد و مدیران کل ، نمایندگان و دست های فراقانون و...  مبرا از خطا ، اشتباه و ناکارمدی بودند؟
۱.وزیر کشورپاسخ دهد بر اساس چه معیار و پارامتری استاندار مقتدری چون مقتدایی را بر کنار و شریعتی جوان بی تجربه را جایگزین کرد؟ جز انکه مقتدایی در موضوعاتی از قبیل  زیست بوم و انتقال اب کارون و...مخالفت کرد و بر عکس شریعتی بله قربان گو ،بر منافع استان پافشاری می کرد ؟ 
۲.نمایندگان خوزستان چرا مجموعه استانداری را تا این حد فلج و ناکارمد کردند؟تا کی می خواهند به این رویه نادرست ادامه دهند؟ وظیفه نماینده طبق قانون اساسی؛ "قانون گذاری و نظارت" است این که نمایندگان در جزیی ترین انتصابات ، مسائل و امور دخالت می کنند طبق کدام وظیفه قانونی آنها هست؟  نمایندگی خوزستان به جای انکه عامل پیشرفت باشند خود مانعی برای  توسعه استان شدند!!
 اکثر نمایندگان استان در مجلس با لابی گری ، زد و بند و فشار ، مدیران کل و مسؤولینی را به استانداری و فرمانداری ها تحمیل می کنند که جز شگفتی و حیرت چیزی را  برای ادمی نمی گذارد گاهی به مدیرکلی  هر عنوانی غیر از مدیر کل  بودن را شاید بتوان  نسبت داد .(لطفا مدرک و معدل  مدیران کل استان را برسی فرمائید تا انگشت به دهان بمانید و متوجه شویم شایسته سالاری تا چه حد واژه ای بیگانه و نامانوس در این استان است.)
 متاسفانه منافع ملی و توسعه استانی قربانی منافع و مطامع گروهی شده ،نمایندگان استان  باید چون دکتر احمد نادری(احمدو)- نماینده محترم تهران - باشند که در راستای وظایف نمایندگی، صادقانه زحمات زیادی کشیدند و همچنان به جد پیگیر مشکلات خوزستان هستند.
۳.نگاه های صرفا امنیتی و دخالت نیروهای امنیتی در عزل و نصب ها باعث شد که استقلال  استاندار و فرماندران در میان انبوهی از در خواست ها و تعارضات عملادمنفعل شود.اگر مسائل خوزستان با نگاه امنیتی حل می شد قاعدتا نبایستی  مرکز ثقل فساد و نماد ناکار امدی و "رتبه آخر در عملکردها شاخص ها" در کشور را می داشت.
۴.به گمان این حقیر مشکل اساسی دیگری که پیش از هر موضوع باید بدان پرداخت، نبود مطبوعات، رسانه و سایت ها ی مستقل خبری در استان هست؛ هر جا رسانه ها و خبرنگاران تضعیف  شوند توسعه نیافتگی، فساد ،قوم گرایی و عقب افتادگی و عدم شفافیت را شاهدیم ، جز چند سایت محدود، عملا در استان رسانه ای نداریم و "صدا سیمای" خوزستان به عنوان یک رسانه بیشتر به یک شوخی تلخ می ماند تا یک رسانه واقعی و مطالبه گر،  مشکلات  و گرفتاری های خوزستان در درجه اول متوجه کسانیست  که اجازه فعالیت به قلم ها و رسانه های واقعی و دلسوز استان  نمی دهند و به گردن همان قلم ها و رسانه هایی است که به جای پرسشگری و شفاف سازی  به کتمان حقایق مشغولند و در پی توجیه  مشکلات و سر پوش نهادن بر کژی ها و ناراستی ها هستند.
 متاسفانه  مردم مجبورند  اخبار استان را از سایت هایی خارج از استان نظیر همین بهار نیوز، تابناک و کارون و.. پیگیری کنند . واقعا جای تاسف است که خوزستان مامن خبرنگاران  و نویسندگان مهاجر شده است.
وقتی خبرنگاران را در تنگناه می گذارند ، انتقاد را برنمی تابند ، بیشتر رسانه های نامردمی فعالیت دارند و با"سرکوب نرم " شایستگان و نخبگان استانی را از میدان بدر می کنند یا به سکوت می کشانند نتیجه همین می شود که می بینیم :بدترین عملکرد در کل  کشور!بله یعنی آخرین! دربین تمامی استان ها !! حقیقتا این یک شکست تمام عیار برای مسولین و مدیران خوزستانی است.
آیا نباید درس عبرتی شود؟ این ناکار امدی کافی نیست؟
 این نمره مردودی استان خود گویای بسیاری از مسائل است و دیگر نیازی به سخنوری و توجیه نیست همه مدیران کنونی استان در ناکارآمدی استان سهیم هستند علاوه بر دکتر شریعتی، می بایست بسیاری از مدیران کنونی استان مورد پرسش و چه بسا  برکنار شوند و دور از انصاف ، جوانمردی و اخلاق است که فقط شریعتی را سیبل انتقاد و ناکارآمدی کنیم.
و پایان سخن انکه مادامی که استاندار خوزستان راضی نگه داشتن نمایندگان و  حفظ کرسی مد نظرش باشد، مادامی که دخالت دست های در سایه و نهاد های فراقانون همچنان باشد و اجازه دهند عده ای رسانه های مردمی و وطن دوست را منکوب و منفعل کنند قصه  پر غصه ی خوزستان همچنان پا بر جا خواهد بود و امید برای پیشرفت در این سرزمین سترگ" آب در هاون کوفتن" و" ژاژ خاییدن"است.
 امیدواریم استاندار جدید خوزستان با درس گرفت از گذشته استان، فقط و فقط بر مدار منافع مردم گام بردارد و خود را وامدار هیچ گروهی  نکند و دوباره درهمان باتلاقی که شریعتی به دام  افتاد،نیافتد و فریب کسانی را  که خود عامل عقب ماندگی استان هستند،نخورد.