طی حکمی از سوی استاندار خوزستان:
حسین فرهادی‌بابادی مشاور و سرپرست اداره‌کل حوزه استاندارخوزستان شد
 

حسین فرهادی‌بابادی بعنوان مشاور و سرپرست اداره‌کل حوزه استاندارخوزستان منصوب شد.

 قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان طی حکمی حسین فرهادی‌بابادی را به سمت مشاور وسرپرست اداره‌کل حوزه استاندار خوزستان منصوب کرد.

 فرهادی بابادی از فعالین،سیاسی اجتماعی و محیط زیست بوده و بر اساس بررسی های انجام شده این رسانه  ارتباطات بسیار خوبی با فعالان سیاسی واجتماعی استان های چهارمحال بختیاری ؛ ایلام و خوزستان داشته است.

ایشان پیش از این نیز مشاور ارشد استاندار ایلام و چهارمحال وبختیاری  بوده است.