رضا نجاتی سرپرست معاونت سیاسی استانداری خوزستان شد


طی حکمی از سوی قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان،  رضا نجاتی به سمت سرپرست معاونت سیاسی ، اجتماعی منصوب شد

نجاتی یک هفته پیش به سرپرستی اداره کل امور حقوقی و  بازرسی استانداری خوزستان  بعنوان جایگزین ناظم  ثبوتی،منصوب شده بود

نجاتی ؛ معاون سیاسی فرمانداری اهواز؛ مدیر کل سیاسی استانداری خوزستان؛   فرمانداری شوش، مدیرکل انتظامی  و امور مرزی استانداری  و مدیرکل  حوزه استاندار  را در کارنامه خود دارد

همچنین قاسم سلیمانی دشتکی، در حکم دیگری علی حسین حسین زاده را به عنوان مشاور عالی استاندار در حوزه سیاسی اجتماعی و پژوهشی منصوب کرد.

پیش از این نیز طی حکمی از سوی سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان، رضا نجاتی به عنوان مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد استانداری انتخاب شده بود.