آغاز واکسیناسیون بیماران مبتلا به سرطان در بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز
به گزارش روابط عمومی بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز ، امروز نهم اردیبهشت ماه 1400 واکسیناسیون بیماران مبتلا به سرطان علیه بیماری کووید 19 ، در بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز آغاز شد.

با هماهنگی های انجام شده با ریاست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، واکسیناسیون بیماران شاغل و بازنشسته تحت پوشش صنعت نفت که  مبتلا به بیماری سرطان بوده و در یکسال اخیرسابقه انجام شیمی درمانی داشته اند ، از امروز و با تزریق واکسن به 26 نفر از این عزیزان آغاز شده است.

این افراد از طریق تماس تلفنی و ارسال پیامک فراخوان شده اند و پس از تایید مدارک پزشکی مربوطه توسط پزشک ، تزریق دوز اول واکسن برای ایشان انجام گرفته است. دیگر بیماران مبتلا به سرطان در روزهای آینده فراخوان خواهند شد.

امروز همچنین تزریق واکسن جهت بیماران تحت پوشش بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز که مبتلا به بیماری MS می باشند نیز در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شد.

واکسیناسیون سرطان10
واکسیناسیون سرطان9
واکسیناسیون سرطان7
واکسیناسیون سرطان6
واکسیناسیون سرطان4
واکسیناسیون سرطان3
واکسیناسیون سرطان2