كدام گزينه ي خوزستاني بخت اول استانداري خوزستان در دولت جديد است؟
شوشان - دکتر امین کمالی :
از ماه ها قبل از استقرار دولت جديد همواره سخن از دولت جوان؛پويا و انقلابي بوده است و خوزستان كه در حال حاضر از همين معضل يعني نداشتن استانداري جوان و پويا و پا به كار شديدا در رنج است مي تواند اولين گزينه ي تغيير و شاه كليد تغييرات دولت جديد باشد. 
داشتن معضلاتي عظیم همانند ريزگردها؛مشكلات عديده ي زيست محیطی؛کمبود آب و منابع آبی و در نتیجه کمبود برق؛بیکاری و فقر فزاینده ی ناشی از آن خوزستان را به خرابه ی فعلی تبدیل کرده است.
و امروز بیش از هرچیز مسئولان ‌و مدیران جوان و باانگیزه می توانند گره گشا باشند
مدیران جوان بومي که در عین جوانی دارای تجربه و تعهد نیز باشند و با رصد در بین گزینه های خوزستانی حال حاضر می توان از احمد سراج به عنوان بهترین گزینه یاد کرد
احمد سراج که از مدیران شرکت ملی حفاری ایران می باشد با حضور در انتخابات مجلس توانست به دور دوم مجلس راه یابد و در دور دوم نیز با یک اجماع جوانان باانگیزه ی همراه خود توانست رای قابل توجهی به دست آورد.
اما خیلی ها عدم راهیابی او به مجلس را به مثابه ی اتمام کار سیاسی او دانستند اما احمد سراج با برنامه ریزی و حضور مستمر در میان مردم توانست در انتخابات شورا نفر اول انتخابات اهواز شود و نشان دهد که آمده تا در اطلس سیاسی خوزستان و کشور بماند.
داشتن انگیزه و تعهد و نیز نیروی جوانی در احمد سراج به همراه تخصص از او گزینه ای مناسب برای آینده ی استانداری در خوزستان ساخته است و با توجه به رویکرد دولت جدید به جوانان مومن و انقلابی می توان با درخواست مردم خوزستان از دولت و رییس جمهور جدید؛استان را از استانداری دلسوز؛کاربلد و مومن برخوردار کرد.
متاسفانه خوزستانی ها در ادوار گذشته به جای خواسته های کلان از دولت مانند وزرای خوزستانی یا معاون های رييس جمهور خوزستانی همواره دولت را بعد از پیروزی رها کرده اند و این در حالی است که هرگز مدیران و مردان رده اول خوزستانی از همتایان خود در استان های کرمان؛آذربایجان؛اصفهان و استان های کویری چون یزد کمتر نبوده اند بیایید این بار با درانداختن طرحی نو و با اتحاد و پیگیری؛مطالبه های خود را از دولت جدید به صورت جدی دنبال و پیگیری نماییم.