مطالبه مردم خوزستان را بهتر بشناسیم
شوشان - نعیم حسینی :
با کاهش  سطح مطالبات به شِل های آب معدنی در مسیر هدفمند انحراف مطالبات قرار نگیریم .
مطالبه بحق مردم  خوزستان ،جلوگیری از نابودی کامل جلگه خوزستان از مسیر تکمیل طرح های کنونی انتقال آب بین حوزه ایی همچون تونل بهشت آباد با ارتفاع دهانه ۱۶متری این تونل و طرح ونک-سولگان است .
در حال حاضر شاهد بیش از یک میلیارد مترمکعب برداشت آب درسال ، از سرشاخه های رودخانه های جاری در جلگه خوزستان  توسط طرح های گوناگون هستیم که با بهره برداری  طرح های در دست اجرا به بهانه آب شرب مردم استان های کویری ، شاهد نابودی کامل جلگه خوزستان در کوتاه مدت خواهیم بود .
(کارشناسان میزان مصرف آب اشامیدنی دو استان کویری را ۳۰۰تا۴۰۰میلیون متر مکعب در سال  براورد کرده اند ).

خوزستان را با اهمیت و سهم آن در تولید تامین زنجیره غذایی و کالاهای استراتژیک ،بیشتر از گذشته بشناسیم :

- خوزستان را با ظرفیت ۳۱۰هزارتنی تولید خرما و رتبه اول صادرات بشناسیم .
- خوزستان را با ظرفیت یک تولید گندم و جو در کشور بشناسیم .
- خوزستان را با ظرفیت تولید بیش از ۸۰درصدی شکر کشور بشناسیم .
- خوزستان را با ظرفیت تولید بیش از ۵۰درصدی کُلزا ،مواد اولیه تولید روغن بشناسیم .
- خوزستان را با ظرفیت تولید ۱۷و نیم میلیون تنی محصولات کشاورزی در سال  بشناسیم .
- خوزستان را با ظرفیت نیم میلیون تنی تولید برنج از دو و نیم میلیون تن کل تولید کشور بشناسیم .
- خوزستان را با رتبه پنجم تولید گوشت قرمز و دوم تولید گوشت سفید در کشور بشناسیم .
تا اهمیت نابودی جلگه خوزستان و تاثیرات جبران ناپذیر آن را بر زنجیره تامین مواد غذایی و فعال شدن کانون ریزگردهای آن بر کشور  بهتر درک کنیم .

مسئولین حوزه آب ، با هدف توسعه صنایع آب بر  همچون فولاد در دل کویر به قیمت نابودی کالاهای استراتژیک و حق حیات ساکنین مناطق دیگر  ، صرفا نگاه بخشی نگری را بصورت هدفمند  دنبال میکنند  ...

با مطالبه،، نه به انتقال آب ،،نه به نابودی اکو سیستم طبیعی در کنار مردم خوزستان باشیم .

مردم خوزستان نیازمند شِل های آب معدنی نیستند ،بدنبال درک عمیق و منطقی این مطالبات هستند ،از بین رفتن احشام و زمین های کشاورزی مردم منطقه که با رودخانه ها ،این شریان های حیاتی جلگه پر ظرفیت، پیوند خورده است  ،موجب مهاجرت  و نابودی زندگی هزاران انسان خواهند شد .

با امنیتی کردن فضا و پایین اوردن سطح مطالبات به شل های آب معدنی نمی توان از این خواسته و مطالبه بحق عبور کرد ....