رهبر معظم انقلاب : هیچ گله‌ای نمی شود از مردم داشت
رهبر معظم انقلاب : واقعا دردآور است برای انسان که مشاهده بکند استان خوزستان با این مردم وفاداری که در این استان هستند، با این همه امکانات و استعدادهای طبیعی‌ای که در این استان وجود دارد،‌ با این همه کارخانجاتی که در این استان وجود دارد، وضع مردم به جایی برسد که آنها را ناراضی کند و ناراحت کند آنها را.
اگر چنانچه توصیه‌هایی که نسبت به آب خوزستان و فاضلاب خوزستان مورد توجه قرار می گرفت حالا مسلما این اشکالات را نداشتیم.
حالا خب که مردم ناراحتی شان را بروز دادند و اظهار کردند.
هیچ گله‌ای نمی شود از مردم داشت. ناراحت‌اند،‌مشکل آب مشکل کوچکی نیست
 آن هم در آن هوای کذایی خوزستان، آن هم مردم خوزستان که بسیار مردم با وفایی هستند./