بیانیه کانون وکلای دادگستری خوزستان در خصوص تنش های آبی و وقایع اخیر استان
شوشان : 
کاهش حقابه تالاب ها و رودخانه ها و سایر پیامدهای زیست محیطی آن در استان خوزستان به نظر بسیاری از متخصصین ناشی از سدسازی های بي رویه و پروژه های انتقال آب به سایر مناطق کشور و نیز بعضا مرتبط با خشکسالی های سال های گذشته و عدم توجه مستمر دولت ها  در زمینه ارزیابی و پایش  پیامدهای خطرات زیست محیطی این مداخلات انسانی بوده که امروزه بخش های وسیعی از جلگه حاصلخیز خوزستان را با فاجعه زیست محیطی مواجه نموده است .

اکنون این بحران زیست محیطی از مرحله آسیب به محیط زیست فراتر رفته و منجر به آسیب های جدی به معیشت و زیست بوم و سایر ابعاد  زندگی شهروندان شده است. با وصف آنکه نارضایتی از این اقدامات سال هاست که از طرق مختلف منعکس شده  ولی تغییر محسوسی در سیاست های پیشین رخ نداده و کماکان برخی از پروژه های انتقال آب (مانند تونل بهشت آباد از سرشاخه های کارون )در فرایند تکمیل و بهره برداری  است.انتظار مشروع مردم استان خوزستان توقف پروژه های مخرب سدسازی و  انتقال آب برای مصارف  صنعتی ،کشاورزی و دامداری  به سایر استان ها می باشد و کانون وکلای دادگستری استان ضمن اصرار بر رعایت قانون در رعایت حقابه های طبیعی و تاریخی رودخانه های و تالاب های استان برای دادخواهی در مراجع قضایی و احقاق حقوق تضییع شده مردم استان در کنار مردم ايستاده و تصمیم دارد با تشکیل کمیسیون حقوق آب تدابیر لازم جهت انجام اقدامات قانونی اتخاذ نموده و بسا با طرح دعوای مناسب برای احقاق حقوق مردم را از مجاری قانونی، پیگیری لازم به عمل  آورد .از طرف دیگر کانون وکلا از کلیه مراجع قضائی و انتظامی و امنیتی استان انتظار دارد از پیگرد قضایی توده مردم و جوانان معترض  که به نحو مسالمت آميز اعتراضات خود را مطرح نموده اند خودداری نموده و صف آنان را کسانی که از فرصت سوء استفاده نموده و علیه امنیت ملی کشور اقدام نموده و سعی در انحراف مسیر مطالبات به حق مردم نموده اند تفکیک نماید . 

کانون وکلای خوزستان از وکلای توانمند و علاقمند به مسائل محیط زیست استان خوزستان دعوت می نماید که در راستای معاضدت و همکاری حقوقی به شهروندان و تشکل های مردم نهاد و نهادهای دولتی و مراجع ذیصلاح نظارتی و قضائی فعالیت های فردی خود را از طریق تشکیل کمیسیون حقوق آب (در شرف تشکیل) در کانون وکلای دادگستری منسجم تر و سازماندهی شده دنبال نمایند. همچنین کانون وکلا مراتب آمادگی وکلای استان خوزستان به ارایه خدمات معاضدت حقوقی و مشورتی را  به کلیه شهروندان، سازمان های مردم نهاد ذینفع و مراجع اداری، نظارتی و قضائی استان خوزستان اعلام می نماید.

هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان خوزستان ۱۴۰۰/۴/۳۱