بیانیه حزب کارگزاران سازندگی خوزستان در مورد حوادث اخیر؛
گام اساسی در حل مشکلات توقف و‌ ممنوعیت ادامه هرگونه طرح انتقال آب غیرشرب/ با توجه به تائید مشکلات توسط مقام معظم رهبری و صدور دستور حل مسئله ، ادامه اعتراضات به مصلحت نمی باشد

دولتمردان محترم ایران، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و شهروندان گرانمایه خوزستان
 
آنگونه که می بینیم عدم توجه به توسعه متوازن به عنوان امری ملی و علمی هر روز عارضه ای و امروز در خوزستان باعث اعتراض ممتد شهروندان شهرهای مختلف و خسارات دردآور شده است.

اگرچه عدم توجه به نظرات کارشناسی ، موجب چنان یاسی شده است که اغلب فعالان از بیان نظر خودداری می کنند، اما وظیفه خود می دانیم در همراهی و دفاع از حقوق عمومی مردم استان نکات زیر را یادآور شویم:

۱- واضح و مبرهن است که مسئله اصلی و ابتدایی مردم خوزستان آب است، روشن است انتقال آب غیرشرب (کشاورزی-صنعتی) از سرچشمه رودهای خوزستان به استانهای مرکزی کشور کاملا غیرکارشناسی ، خلاف "توسعه متوازن بر مبنای اصل مزیت نسبی” ، خلاف مطالعات آمایش سرزمین ، خلاف مطالعات زیست محیطی ، خلاف منطق اقتصادی و بر خلاف عدالت اجتماعی می باشد. اینکه عده ای اندک اما با نفوذ ،”منطق توسعه منطقه ای به هر قیمتی” را بر منطق توسعه ملی ترجیح می دهند و در مراکز تصمیم گیری موفق شده اند چنان حضور و دوام یابند که طرح های انتقال آب را علیرغم مخالفت همه صاحب نظران پیش برند، اسباب شگفتی و یاس و خشم مردم شده است بنابراین گام مقدماتی و اساسی در حل مسئله خوزستان توقف و ممنوعیت تکمیل هرگونه پروژه انتقال آب غیرشرب از سرچشمه رودخانه های استان می باشد و این امری است که هرقدر به تعویق افتد فقط اسباب پشیمانی بیشتر و باعث افزایش هزینه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خواهد بود مانند آنچه که در ماجرای سد گتوند پیش آمد و همه را مقابل یک مسئله لاینحل قرار داده است. 

۲- دولتمردان محترم،نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، هرقدر در حل مسئله آب تعلل شود متاسفانه باعث تسریع و تعمیق حس رنجش و اختلاف مردم استان های مختلف نسبت به هم خواهد بود و متاسفانه این چیزی است که ظاهرا کمترین اهمیتی برای تصمیم گیرندگان در دولت و مجلس ندارد. در حالیکه مبنای توسعه هر کشور حس همدلی و همراهی ملی است. اخذ تصمیمات نادرست و نامدبرانه، کاشتن بذر اختلاف و پر رنگ کردن خطوط تمایز منطقه ای میان مردم ، خلاف مصالح ملی و بزرگترین خسارتی است که یک دولتمرد و سیاستگذار می تواند به جامعه اش وارد کند.

۳- از مردم سختی کشیده خوزستان خواهش و تمنا می نماییم اکنون که صدای اعتراض عمومی شما شنیده شده است و مقام معظم رهبری به عنوان بالاترین مقام کشور ضمن تایید مشکلات خوزستان بر حل آن تاکید کرده اند، ادامه اعتراضات به صلاح نمی باشد و خدایی ناکرده ممکن است باعث شود مسئله از آب و محرومیت های اقتصادی به سویی جهت یابد که مورد نظر شهروندان خوزستانی نبوده و باعث شود که توجه و تمرکز و همراهی عمومی کشور و سایر هموطنان در حل مشکلات خوزستان مورد تزلزل قرار گرفته و موضوع از حل مشکلات به کنترل بحران تغییر اولویت دهد.

در پایان بدیهی می دانیم از همه کسانی که به هرشکلی مورد خسارت قرار گرفته اند و بخصوص در مورد خانواده های محترم داغدار نهایت همدلی و دلجویی شده و کسب رضایت آنان در اولویت حل مسائل قرار گیرد. 

حزب کارگزاران سازندگی خوزستان