مجلس نشینان محترم برای سرگرمی خود کار می تراشند
شوشان - زمان بابادی شوراب:

بسمه تعالی

ضرب المثلی در منطقه ما خوزستان به زبان شیرین مردم محترم شوشتری استفاده می شود که خیلی جالب است، میگن: "از همه کار وارسته، کارد (چاقوی)کُلِش بی دسته"؛ یعنی اینکه فردی از همه کارهای سخت و مشکل خود فارغ شده و هیچ کار دیگری ندارد و بخاطر بیکاری و خستگی از آن، یک دانه چاقوی کُل یعنی تیز نیست که دسته هم نداره، میخواد براش دسته درست کنه و خودش را سرگرم کنه تا کمتر خسته بشه.

حقیقت:
امروز در فضای کشور ما موضوعی که بنظر می رسد توانسته مشکلات خوزستان و مردم آن را تا حدودی تحت پوشش قرار دهد و بنحوی آن را از ذهن مردم دور کند، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی است!

آیا مجلس نشینان تمام مشکلاتی که مردم کشور امروز با آن مواجه هستند و بخش عمده‌ای از آن را باید مجلس نشینان حل کنند، حل کرده اند؟

بحث افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و طرح همسان سازی حقوق و مزایای فرهنگیان حل شده؟

آیا بحث مسکن و آموزش و پرورش مردم و... در مجلس حل گردیده و دیگر به بحث های ضروری مردم و تصویب قانون های مناسب در صحن مجلس‌نیاز نیست؟

در بند ج ماده ۲۷ طرح نهایی، بحث مسدودی وجود دارد؛ و در تبصره دو ماده ۲۸ اشاره می شود که پلتفرم‌های خارجی اگر نتوانند تعهدات لازم را بپردازند بعد از ۴ ماه مسدود می‌شوند.

این طرح اصلاً قابل اجرا نیست زیرا زندگی مردم ایران و زندگی مردم دنیا به نحوی به همین معجزه انسانی بستگی دارد، اکنون وابستگی به اینترنت در زندگی ما ایرانی ها و در کلیه مشاغل از هر مسئله دیگری، نقش موثرتری دارد و بدون آن امکان زندگی کردن این جمعیت در جامعه ما غیرممکن است.

محدود کردن ها تا حدودی با پرداخت هزینه هنگفت برای حکومت ها و دولت ها امکان پذیر است و آن هم نیز به هماهنگی با قدرت های بزرگ و صاحبان تکنولوژی بستگی دارد که منافع آنان در نامحدود بودن استفاده از این فضا محفوظ می باشد و حاضر نیستند ابزار محدود کردن آن را در اختیار کشورهای دیگر قرار دهند.

از لحاظ اهمیت اینترنت در مقایسه با تلویزیون ماهواره رادیو و دیگر ابزارهای تکنولوژی های پیشرفته امروز، برای جوامع، مهمتر و مورد نیاز است.

آیا کسی توانست خوردن قند، آب لوله کشی، حمام گرفتن زیر دوش، گوش دادن به  رادیو، نگاه کردن تلویزیون، داشتن ویدیو، استفاده از ماهواره و همه علوم و تکنولوژی های روز دنیا را که با توسعه انسان ها نیاز به گسترش آنها پیدا می شود منع و حرام کند.

شما از دستگاه تلویزیون و ابزارهای دیگر برای بازی، سرگرمی و وقت تلف کردن استفاده می کنید، در صورتی که اینترنت محل منبع درآمد گروهی از مردم می باشد.

کلام آخر
این طرح و تصویب هم برای مدتی مردم کشور و نمایندگان را سرگرم می کند و شوربختانه باتوجه به وجود اینترنت ماهواره ایی، به نوعی طرح سرکاری می توان از آن نام برد.

زمان بابادی شوراب