محمد مخبر دزفولی معاون اول رئیسی شد

اولین حکم انتصاب توسط ابراهیم رئیسی صادر شد.

به گزارش شوشان براساس اخبار منتشر شده محمد مخبر به عنوان معاون اول رئیس جمهور منصوب شد.

مخبر قبل تر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام بود که تولید واکسن کووایران برکت یکی از افتخارات دوره وی است.