با طناب روسیه و چین این بار برویم داخل چاه
شوشان - زمان بابادی شوراب :
بمیر و بِدَم
بمیر و بِدَم ضرب المثل قدیمی ایرانی می باشد که اکثر جامعه با آن آشنایی دارند.

داستان بمیر و بِدَم از آنجا آغاز می شود که در زمان های قدیم؛ استاد آهنگری، شاگرد کم سن و سال و بی تجربه ای را برای مدتی در مغازه آهنگری خود به کار گرفته بود.

روزی استاد آهنگر به شاگردش می گوید: بیا و بِدَم(منظور از دم، آهنگری در کوره آهن است).شاگرد ایستاده در کنار کوره شروع به دمیدن در کوره آهنگری کرد.

مدتی که می گذرد و خسته می شود، به استاد می گوید اجازه هست بنشینم و بدمم؟استاد اجازه می دهد.

دوباره چند دقیقه می گذرد و می گوید: اوستا اجازه می دهی کمی به پهلو دراز بکشم و بدمم؟
استاد با حوصله جواب مثبت می دهد.

مدتی می گذرد و شاگرد تازه کار خسته می شود و می گوید: اوستا اجازه می دهی بخوابم و بدمم؟!

استاد که می بیند شاگرد دنبال بهانه است تا از زیر کار در برود می گوید: اصلا بمیر و بِدَم!

اینجاست که این ضرب المثل برای افرادی که به هرطریقی سعی دارند وظیفه ای که به عهده ایشان محول شده را انجام نداده و از زیر کار در بروند، بکار می رود.

در صورتی که هر شرایطی برایت پیش بیاید، موظفی کارت را درست و کامل انجام دهی.

حقیقت :
حدود چهل سال پیش انقلاب اسلامی ایران به وقوع پیوست، در سالهای اولیه، ما مشکلات مملکت را به گردن دشمنان خارجی(اجانب)انداختیم.

بعد از آن علاوه بر دشمنان، مشکلات کشور را به گردن افراد داخلی و بعضی از خودی ها که تمایل به کشورهای اروپایی داشتند، انداختیم و آنها را نیز در نابسامانی مملکت شریک دانستیم و مردم نیز بظاهر بایستی با دو دسته دشمنان داخلی تمایل به غرب و غربی ها و امریکا ، برای ثبات و حفظ زندگی خود در ایران مبارزه می کردند.

پس از گذشت مدت ها، هم اکنون حکومت، دولت، مجلس و حتی رده های پایین صاحب منصبان  مانند شوراها و مدیران جزء، یکپارچه و یکدست با کمک روسیه  و چین، قصد آبادی و عمران کشور را دارند.

مردم جامعه ما دیگر بدنبال احزاب سیاسی و دسته بندی ها نیستند،( پله اول تا سوم پایین هرم مازلا) دنبال این هستند که با آرامش در جغرافیای  ایران زندگی کنند، هم اکنون نیز که همه ارکان نظام قرار است یک تفکر داشته باشند و سکان داری مملکت را به عهده گرفته اند، انتظار داریم که بتوانند مشکلات جامعه را هرطوری که می‌دانند و هرطوری که می توانند از طریق ارتباط با شرق حل نمایند.

کلام آخر :
مردم جامعه ما حقیقتا از دشمن سازی و دشمن تراشی خسته شده اند و می خواهند زندگی کنند، هرطوری که می دانید عمل کنید.
والسلام 
۱۸/مرداد/ ۱۴۰۰