اجرای طرح واکسیناسیون سیار کرونا در خوزستان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از آغاز طرح واکسیناسیون سیار کرونا در استان خوزستان برای اولین بار در کشور خبر داد.

دکتر فرهاد ابول‌نژادیان اظهار کرد: با توجه به اینکه مشارکت در امر واکسیناسیون در برخی مناطق از جمله مناطق حاشیه شهر کمتر بود، تصمیم گرفتیم با اعزام اتوبوس آمبولانس و اکیپ‌های بهداشتی و مشاوره‌ای کار واکسیناسیون را به صورت سیار به نزدیکترین نقطه از محل زندگی افراد ببریم.

وی افزود: این طرح با همکاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و بسیج جامعه پزشکی انجام می‌شود و امیدواریم نتایج مطلوبی در افزایش آمار مشارکت و تسهیل دسترسی مردم ساکن در مناطق حاشیه‌ای به واکسن کرونا در پی داشته باشد.