آیا مسیر توسعه خوزستان با تغییر دولت ها هموار می شود؟
شوشان - نوید قائدی:

در عدم توسعه یافتگی خوزستان جدل های لفظی فراوان رفته است.از وقوع جنگ تحمیلی تا ضعف دولتمردان ملی و استانی تا عملکرد ضعیف نمایندگان و کارگزاران و عوامل دیگر بارها مورد نقد واقع شده اند.

اگر کمی واقع بینانه به قضیه توسعه خوزستان توجه شود می توان دریافت در سال هایی مدیران قوی در راس هرم مدیریت استان بوده اند و در اکثر سال ها هم اعتبار مکفی جهت عمران و آبادی به خوزستان پرداخت شده است.

اما چرا خوزستان عقب مانده است و پیشرفت نمی کند،چرا دچار دورهای تسلسل باطل نفی و انکار شده است و هر روز بر حجم مشکلات افزوده می شود.درد بزرگ خوزستان را شاید بتوان در سه حوزه بزرگ فرهنگ عمومی استان که متاسفانه طی چند دهه گذشته آسیب دیده است و ضعف بوروکراسی مدیریت استان(نبود و یا عدم پیگیری برنامه جامع توسعه و مخدوش بودن اهداف سازمانی و اداری) و عدم اعتماد مردم به کارگزاران خلاصه کرد.

جهت روشن شدن مدعا به نتیجه مطالعه ای از کمپانی گوگل می پردازم که اوایل کار بهترین افراد نخبه برنامه نویس و الگوریتمی جذب سیستم می شدند اما بعدها مشخص شد بالاترین کارایی را در سازمان افرادی داشته اند که دارای مهارت های قوی گفت و گو و کار تیمی و همدلی بوده اند، و دقیقا این نداشته بزرگ امروز بوروکراسی اداری و مدیریتی استان است که متاثر از فرهنگ عمومی مخدوش شده طی چند دهه گذشته است که شاید اختلاف افکنی بین اقوام و تغییر ذائقه مادی گری از عمده دلایل آن باشد.

متاسفانه جنگ پیدا و پنهان و رقابت بین افراد سیاسی و جریان ها و بعضا اقوام در پی کسب مناسب و موقعیت ها شاید از دلایل بزرگ مشکلات فعلی شده است،در جوار این نقیصه مشکل نبود برنامه های جامع توسعه که قابل پیگیری و رصد باشد از دیگر مشکلات محسوب می شود،در چنین شرایطی که کارها روی هم انباشته شده و استان از مسیر حرکت بازمانده است، به گونه ای که نیازهای اولیه شهروندان بی پاسخ مانده است و مسئولان طی سال ها در وعده هایی مانند تامین آب شرب سالم و دفع فاضلاب مانده است،قطعا مردم به دولتمردان بومی اعتمادی ندارند و نتیجه این بی اعتمادی نوعی نافرمانی مدنی رفتاری است.

به گونه ای که شاید اکثرا شهروندان علاقه ای که پیگیری رفع مشکلات و همکاری با نهادهای اجرایی و خدماتی را ندارند و در واقع هر شهروندی فقط به فکر رفع و رجوع کار خود و خانواده است.

در چنین شرایط نامساعد عمومی و اداری نمی توان انتظار معجزه داشت، برای رفع مشکلات باید برای رفع بیماری های اجتماعی تلاش کرد و برنامه داشت،کار با جلسات نمایشی مثلا رئیس جمهور و فلان وزیر با شهروندان حل نمی شود، نیاز به مهندسی دقیق فرهنگی منطقه ای است، بورکراسی اداری به طور کامل باید پوست اندازی کند و نظام شایسته سالار و با برنامه جایگزین نظام روزمره گذران شود، باید ارتباط دو سویه مردم و مسئولان برقرار شود و این مهم از طریق فن آوری های نوین قابل پیگیری و اجراست.

مگر نه انتخاب بهترین استاندار کشور هم شاید بتواند تا حدودی آلام را کم کند اما درمان اساسی کار استان نخواهد بود، همانگونه که مولا علی(ع) نتوانست جامعه غیر همدست و همدل کوفه را هدایت کند گرچه خود بهترین مولای عصر و زمان بود.