شهر پاک و آباد با شهروندان مطالبه جو و مردم پرسش گر ساخته می شود
شوشان - علی میلاسی:

پیشینیان،گفتاری نیک و شعر پرباری داشتتند،"دست در دست هم دهیم به مهر،میهن خویش را کنیم آباد" که برای همکاری،همدلی،مشارکت پذیری و سازندگی،آن را سر می دادند.

در شهرسازی و آبادانی شهری نیز،چنین گفته می شود؛"شهر پاک و آباد به دست شهروندان مشارکت پذیر،مدیران با دانش،مطالبه گران اجتماعی و خبرنگاران پرسش گر و شورای پاک دست،ساخته می شود".

کلان شهر اهواز از گذشته تا حال،نتوانست به عنوان مرکز استان خوزستان نفتی،گازی،معدنی و بندری،به جایگاه شایسته ی خود که همانا،آبادانی،توسعه و پیشرفت است،برسد.

اگر باور داریم که کلان شهر اهواز،دشواری ها،کمبودها،نیازها و پسرفت هایی دارد،همه ی ما از شهرداران،شوراها،کارکنان شهرداری و شهروندان گرفته تا سرمایه گذاران شهری،مطالبه گران اجتماعی،روزنامه نگاران،استانداران،نمایندگان،و...،باید خود را کم کار،مشارکت ناپذیر و گناه کار بدانیم.و بهتر است هم که بگویم،برگشتن به پشت سر و پیگیر کم کاری و گناه کار گشتن،چاره ی کار امروز،نیست!

شورای تازه و یا شورای اسلامی دوره ششم شهر اهواز-همانند دولت سیزدهم آیت اله رییسی-با رویکردی نو و کارکردی عدالت جویانه و فساد ستیز،بر سر کار آمده تا برنامه ها،شعارها و وعده های خود را در شهرها و جامعه،به پیش ببرند و گره گشایی کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر اهواز با همین دیدگاه در نخستین نشست رسمی خود با خبرنگاران پس از انتخاب شهردار،نشان داد که رویکرد تازه ای برای نظارت و کارکرد شورای اسلامی در این دوره،دارند.

سیاوش محمودی،از انتخاب شهردار غیر بومی گفته و از این که در ۵دوره ی گذشته شورای اسلامی،انتخاب شهرداران بومی بوده،احساس می شد،کلان شهر اهواز برای شتاب بیشتر به پیشرفت،آبادانی و توسعه،نیاز به تجربه،کارکرد،برنامه و دانش شهردار غیر خوزستانی،دارد و برای انجام این خواسته ی شهری،مهندس امینی را از اصفهان،که دارای بیش ترین امتیازها،فاکتور ها و شاخص ها از بین ۳۰گزینه ی پیشنهادی بوده،انتخاب کردیم".

 به گواه بیش تر شهروندان،مطالبه گران اجتماعی و آگاهی دهندگان رسانه ای،این انتخاب درست و خوبی بوده‌ و موفقیت و کارکرد شهردار نیز،باید در همکاری،سازگاری،همراهی و مشارکت همگانی،باشد.

بحث دیگری که رئیس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه قلم امروز به آن پرداخت،کارکنان بیکار و کم کار شهرداری بود که گفته،"۷۳۰تن از کارکنان در شهرداری اهواز حقوق بگیرند و کار نکن".

اگر چنین کارکنانی در شهرداری باشند که نباید آن ها را گناه کار دانست و یا کسانی که آن ها را بر سر کار آورده،پارتی باز بدانیم و رانت خوار،بخوانیم.زیرا هر کدام از این کارگران،کارکنان و یا مدیرانی که چنین سرنوشتی دارند،همان بیکاران و نیازمندان جامعه ی صنعتی خوزستان بودند که هرکدام نیز،نان آور و سرپرست یک يا چند خانواده بوده که بکارگیری و کارگری در شهرداری و یا هر اداره ی دیگری در اهواز و خوزستان،حق و سهم آن هاست.

پس،کم کار بودن و یا بیکار بودن این کارکنان در شهرداری،سرزنش و بازخواست آن ها نیست و نباشد،که این سرنوشت آن ها بر می گردد به مدیریت ناکارآمد و لمپن شهرداری در دور کردن آن ها از کار و بهره برداری.و شورای اسلامی باید با نظارت و مشاوره درست،آگاهانه و کارشناسانه با شهردار انتخابی خود،این کارکنان را به میدان کار،فعالیت و بهره برداری،بیاورند تا شریک سازندگی شهرشان،باشند

نیک و شایسته است که همه ی کارکنان شهرداری، شهروندان اهوازی،مطالبه گران اجتماعی و آگاهی رسانان رسانه ای،انتخاب شهردار غیر بومی را به فال نیک بگیریم و همه با هم دست مهربانی و همدلی به هم دهیم تا شهردار با همراهی،نظارت و مشورت شورا،گام های بلندی برای آبادانی،رفاه،سرسبزی و نشاط شهر اهواز،بردارد.