سخنی بااستاندار جدید
جناب خلیلیان استاندار محترم خوزستان که طبق معرفی شما متولد اهواز هستید ودارای دکترا درزمینه کشاورزی انچه لازم است که بدانید وعمل کنید ما بارها گفتیم وازتکرار ان خسته نمیشویم شمارادولت سیزدهم فرستاده که بجای حرف وقول عمل کنید چند موضوع است که دراستان خوزستان خصوصن اهواز است که باید انجام شود.

۱--برنامه ریزی کشاورزی وحمایت ازدامداری ها درشهرهایی مانند ایذه، باغملک ،رامهرمز،لالی،اندیکا و....

۲--حل کردن مشکل اب درشهرهای اهواز سوسنگرد،ایذه مسجدسلیمان،رامهرمز و....
رفع بیکاری درتمام استان

۳--برخورد با گران فروشان ونظارت برکارانها

مشخص کردن اعتبارات دراهواز واستان برای طرح های عمرانی وزیرساخت ها پیگیری ونظارت دقیق وبر خورد با کم کاران وسودجویان

۴--بازسازی رودخانه کارون وایجاد دریاچه های بطول دو کیلومتر در طول شهر باکارگزاری لوله های بالای هزاری درعرض رودخانه وحاشیه سازی تا مسیر شهر کارون
 
۵--لوله کشی روستاهای استان خصوصن روستاهای جنوب اهواز وسوسنگرد 

۶--اسفالت وزیرسازی جاده های استان خصوصن اهواز جلوگیری از حاشیه نشینی درشهر اهواز

۷--خلع سلاح برادران عرب زبان اهواز وخرمشهر وشادگان وسوسنگرد و.....که مسلح به کلاشینکف وتیربار هستند.

۸--جلوگیری از ساخت وساز وخرید وفروش خانه توسط عراقی ها درخوزستان خصوصن دراهواز

۹--انتخاب شایسته مدیران ومسولین با تخصص وقوی وسالم خوزستانی نه مدیران پروازی

۱۰--حمایت جدی از قوه قضاییه ونیروی انتظامی درخصوص برخورد باخلافکاران ودزدان ومواد فروشان

جناب خلیلیان اگر همین کارها را انجام دهید حتمن تاریخ ونسل اینده روی نام شما گل خواهد گذاشت وبه نیکی ازشما یاد خواهد کرد این گوی این هم میدان.