شیخ محمد تقی شوشتری، سرمایه ی دینی و ملی ما مردم خوزستان
شوشان - زمان بابادی شوراب:

بسمه تعالی

شیخ  محمد تقی شوشتری، بعنوان یکی از عالمان دینی برجسته کشور که برخاسته از خاک گهربار خوزستان می باشد، مریدان فراوانی در جهان اسلام داشته و دارد و همچنین در زمان حیات ایشان بسیاری از مردم لربختیاری مرید وی بوده و مسائل شرعی خود را از ایشان جویا می شدند و می توان گفت این علامه عالیقدر مظهرِ خیر، لطف و هدیه خدا به مردم زمان خود و آیندگان بوده و هست.

از این جهت، وی هیچگاه خود را به سیاست آلوده نکرد و به دلیل اینکه برای دین و اعتقادات مردم ارزش والایی قائل بود و اعتقادی به تلفیق دین و سیاست نداشت و همیشه از سیاست و سیاستمداران در همه حال دوری می جست و دین را بازیچه کارهای سیاسی قرار نمیداد و از افرادی که به نحوی میخواستند ایشان را وارد سیاست کنند و از کلام و نفوذ ایشان به نفع خود استفاده نمایند، دوری می جست.

ایشان در برخوردهای مردمی و تالیفات و نوشته های خود، طریق دین را به مردم یادآور می شد، هیچگاه در پی آن نبود که مردم را به زورِ سیاست وارد این راه و طریقت کند.

وی اعتقاد داشت نخبگان و مردم عادی جامعه باید با آگاهی کامل نسبت به دین اسلام، به آن تمایل نشان داده و روی آوردن کورکورانه چیزی را نه نپذیرند.

همچنین روایتهای نقل شده از ائمه علیه السلام و پیامبر صلوات الله علیه را کاملاً ریشه یابی می کرد و آنانی که با اصول اسلامی نامنطبق بود و به جعلی بودن آن پی می‌برد، قبول نداشت.

کلام آخر:

کوچکتر از آن هستم که بخواهم در مورد علامه بزرگی مانند شیخ محمدتقی شوشتری مطلبی را عنوان کنم، ولی چون در فضای مجازی مشاهده کردم که گروهی نا آگاه و نادان، به ساحت مقدس ایشان بی ادبی روا داشتند، وظیفه دانستم تا گوشه ای کوچک از خصوصیات این مرد بزرگ و ارزشمند را از نظر خودم عنوان نمایم.