در آستانه اول مهر:
چرا بازگشایی مدارس چنگی به دل نمی‌زند؟

شوشان - حسن بهنام:

شرایط تربیتی و آموزشی مدارس ما، امروز، محل بحث و جدل فراوان کارشناسان و دلسوزان کشور است.

آمار و ارقام معضلات اجتماعی نیز حاوی نکات بسیار مهم و قابل تأمل فراوانی است که نشان می‌دهد نظام آموزشی ما در ریل توسعه قرار ندارد.

نکته بسیار مهم آن است که امروز، فارغ‌التحصیلان آموزش و پرورش (خروجی‌های سیستم آموزشی) نه از لحاظ آموزشی و نه از لحاظ تربیتی، پاسخگوی نیازهای جامعه نیستند و تا زمانی که توسط چنین فارغ‌التحصیلانی احاطه شده‌ایم، نمی‌توانیم نسل جدید را متقاعد کنیم که آموزش، کلید موفقیت است!

عدالت آموزشی و آموزش توسعه‌گرا، با کیفیت، اثربخش و به روز، متناسب با نیازهای روز جامعه می‌تواند کلید توسعه، پیشرفت و موفقیت آحاد جامعه باشد.

اگر امروز کشورمان درگیر انواع و اقسام مشکلات و چالش‌هاست، علتش دوری از چنین آموزشی است.

نظام آموزشی ما به شدت ناکارآمد، کهنه، فرسوده و فرساینده روح و روان دانش‌آموزان است.

در چنین شرایطی است که بازگشایی مدارس چنگی به دل نمی‌زند، نه برای دانش‌آموزان و‌ نه برای معلمان!

با معلمان فقیر، خسته، بی‌انگیزه، تحقیرشده و ناراضی از شرایط شغلی خود، و با آموزش و پرورشی به شدت متمرکز، ایدئولوژیک، آرمان‌گرا، سیاست‌زده، روزمره، کنکورزده، خلاقیت‌کُش و مشارکت‌گریز، کشور و جامعه راه به توسعه نخواهد برد و جز اتلاف و هدم منابع و سرمایه‌های انسانی و مادی دستاوردی برای کشورمان نخواهد داشت.

خروج از این وضعیت ناگوار و نامطلوب، مستلزم به روزرسانی ساختارها و زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نظام آموزشی ما منطبق با اهداف و شاخص‌های توسعه است.