استاندار خوزستان در گفتگو با شوشان:
مسببان وضع موجود استان برکنار خواهند شد / بسیاری از بخش ها و مدیریت ها نیازمند تغییر و اصلاح است

مسببان وضع موجود استان برکنار خواهند شد / بسیاری از بخش ها و مدیریت ها نیازمند تغییر و اصلاح است

دکتر صادق خلیلیان استاندار خوزستان در حاشیه نشست استانی ستاد کرونا استان در گفتگو با شوشان اظهار داشت: طبیعتا هر دولت جدیدی که بر سرکار می آید، انتظار می رود سیاست های جدید متناسب با رای مردم و انتظاراتی که وعده داده شده است انجام شود.

خلیلیان افزود: با سیاست های جدید دولت بسیاری از بخش ها و مدیریت ها نیازمند تغییر و اصلاح است، که از هفته گذشته این تغییرات آغاز شده و این سیاست تداوم خواهد داشت.

استاندار خوزستان تصریح کرد: نیروهای کارآمدی که همسو با سیاست های جدید دولت هستند حفظ خواهیم کرد و نیروهایی که نمی توانند هم پای این سیاست ها با دولت همراهی کنند و از مسببان وضع موجود در استان هستند را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد و سریع برکنار خواهیم کرد.

استاندار خوزستان در ادامه به سوال خبرنگار شوشان در خصوص انتصاب نیروهای وزارت کشوری در پست های مدیریتی استان پاسخ داد و گفت: معیار انتخاب و انتصاب نیروها در پست های مدیریتی، کارآمدی است و بر اساس همین معیار ارزیابی ها صورت خواهد گرفت، هر زمان مدیری که راس کار با توانمندی مشغول به خدمت رسانی است حفظ خواهیم کرد در غیر اینصورت از نیروهای کارآمدتر استفاده خواهد شد. 

خلیلیان در پایان نشست خاطرنشان کرد: باتوجه به مصوبات ستاد ملی و ستاد استانی کرونا،  واکسیناسیون دانش آموزان بالای 12 سال باید با سرعت انجام گیرد، همچنین ادارات در خوزستان باید نظارت و کنترل بیشتری بر روند واکسینه شدن کارمندان انجام دهند و شرط ورود و خروج کارکنان واکسینه شدن آنها باشد.

استاندار خوزستان گفت: در راستای سیاست های تشویقی دولت برای روستاییان در جهت واکسینه شدن تمامی افراد، مشوق‌ هایی برای روستاییانی که واکسن را دریافت می‌کنند، در نظر گرفتیم، بنابراین روستاییان نیز برای دریافت خدمات یا کالا از دولت، باید کارت واکسیناسیون را ارائه دهند، که نتیجه این اقدامات پوشش حداکثری افراد واکسینه شده را در پی خواهد داشت.