بازدید از منطقه سه شهرستان ابادان
بازدید از سطح منطقه یک شهرداری آبادان با حضور اعضای شوری شهر و شهردار
در این بازدید مشکلات محلات مختلف منطقه یک از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت. همچنین آخرین وضعیت اجرای عملیات لایروبی مجاری دفع آب های سطحی این منطقه نیز مورد بازدید قرار گرفت.بازدید از سطح مناطق دو و سه در روزهای آتی نیز در دستور کار شهردار و اعضای شورای شهر قرار دارد.

حسین حمیدپور در مصاحبه های اخیر اولویت کاری کوتاه مدت خود را تکمیل عملیات لایروبی عنوان کرده بود. شهردار آبادان را در این بازدید قاسم بغلانی و کوثر حیاوی رئیس و نایب رئیس شورای شهر و آقایان محمد دریس ، مسعود لیراوی جاسم ثامری ، حافظ دریس ، سید شریف موسوی و عباس قیم همراهی کردند.