فرجام برجام در دولت اصول گرا
شوشان - رجبعلی کرد:

شش سال پیش در سال ۱۳۹۴ یادداشتی باعنوان فرجام برجام نوشتم و در آن یادداشت مروری بر فعالیتهای هسته ای و فشار و تحریمهای غرب و موضع گیریهای دولت قبلی(دولت دکتر احمدی نژاد) داشتم.

 نتیجه گیری آن یادداشت این بود که به چند دلیل نهایتا برجام  به تصویب میرسد و به تصویب رسید. 

گرچه برجام از حیث تصویب به فرجام رسید اما افراطیون داخل و خارج نگذاشتند که میوه برجام به ثمربنشیند.

 همان گونه که دولت اعتدالی که با حمایت همه جانبه اصلاح طلبان و پشتوانه ملت بوجود آمد از روزهای اول شروع به کار عزمش را برای حل مناقشه فرسایشی هسته ای با غرب جزم کرده بود تا پس از حصول نتیجه در توافق هسته ای تعامل با دنیا و تنش زدایی و به تبع آن توسعه و رفاه را برای ملت به ارمغان آورد جناح مقابل نیز عزمش را جزم کرد که مذاکرات هسته ای و تلاشهای دولت اعتدالی را به هرطریق ممکن بلا اثرکند.

 قبل از تصویب برجام و دردولت دکتر احمدی نژاد قطعنامه هایی از طرف شورای امنیت علیه کشورمان صادر شده و با امنیتی کردن موضوع فعالیتهای هسته ای ایران وضعیت بغرنجی را برای کشورمان رغم زدند و با مذاکرات فشرده ایران در دولت روحانی با ۵بعلاوه ۱ نشان دادیم که اهل مذاکره و گفتگو هستیم و با این کار توپ که در میدان ما بود به میدان آمریکا و همپیمانانش برده شد و سایه جنگ که برسر ایران بود از آسمان ایران رخت بربست. 

اما متاسفانه جناح مقابل که عینک بدبینی و لجاجت برچشمانش بود هرچه میدید و میخواند همه منفی و خیانت بود. 

آن جناح برعکس اصلاح طلبان در زمان شکست از انتخابات باز هم قدرت دارد و توانست در کم اثرکردن برجام نقش ایفا کند. اما علیرغم میل باطنی آن جناح وضعیت پسابرجام وضعیتی به مراتب بهتر بود هم از حیث اقتصادی و هم سیاسی.

 کارشکنیها از طریق افراطیون داخلی و خارجی ادامه داشت تا اینکه افراطی ترین دولت در آمریکا سرکار آمد و ترامپ با خروج از برجام زهرش را ریخت و نتایج و آثار این اقدام شرورانه و بی شرمانه و غیر عقلی و غیر قانونی برای کشور ما بسیار سنگین بود. 

فشارهای بی سابقه اقتصادی این اقدام از یک طرف و طعنه زدنها و تخریبها و کارشکنیهای داخلی از سوی دیگر عرصه را هرروز بردولت تنگ و تنگ تر می کرد و دود آن مستقیم به چشم این مروم صبور و نجیب می رفت و در اصل تاوان انتخاب خود را میدادند. 

این همه شعار حتی در صحن مجلس علیه برجام و ناسزاگویی ها علیه دولت و تیم مذاکره کننده به ویژه به دکتر ظریف این بود که شما با تصویب برجام کشور را خار و ذلیل کردید. کما اینکه تصویب برجام تصمیم نظام بود و قانون اساسی اجازه چنین توافقاتی را به دولت به تنهایی نمیدهد. 

اما دیدیم و دیدبد که چگونه پس از پیروز شدن این جناح- که این پیروزی هم خود  داستانی جدا داردکه شرح آن دراین مقال نمیگنجد- سراسیمه برای مذاکره عازم خارج بودند و چهل نفره به مذاکره می رفتند.

 باری پس از مذاکرات فشرده و مکرر و مستمر تا اینحای کار نتیجه خاصی حاصل نشد اما پیش بینی میشود که نرمش قهرمانانه از نوعی دیگر صورت میگیرد و آخرالامر این بار نیز برجام به فرجامی دیگر می رسد.