سازمان نظام کاردانی ساختمان فرصتی مناسب برای کاهش هزینه‌های ساخت و ساز / مسئول نظام کاردانی ساختمان شوشتر عضو هیئت مدیره استان خوزستان
شوشان: در ماه‌های گذشته انتخابات سازمان نظام کاردانی ساختمان خوزستان به برگزار و در آن مهدی اعتصامی از فرزندان شوشتر به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شد.


وی که مدیر نظام کاردانی ساختمان در شوشتر بوده، دارای مدرک کارشناسی ارشد عمران و همچنین چندین مدرک تخصصی مرتبط با این حوزه است.

با تقویت نظام کاردانی ساختمان، تعرفه مصوب جهت نظارت، تهیه و ترسیم نقشه برای احداث بنا حدود ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت که تاثیر مطلوبی در رشد ساخت و ساز خواهد داشت. البته این امکان برای ساختمان‌هایی با محدودیت ارتفاع منظور شده است.

وی دارای سوابقی از جمله ناظر فنی سد گتوند علیا، ناظر فنی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کارشناس عمرانی فرمانداری شوشتر، مشاور عمرانی نماینده شوشتر و گتوند و... می‌باشد.