ضرورت افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی برای تامین امنیت غذایی

شوشان -  آرش آقاپور زنگنه:

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

«امنیت غذایی» در جهان از مباحث مورد توجه همه کشورهاست. امنیت غذایی بر موضوعاتی نظیر اقتصاد، تجارت، سلامت و محیط زیست تاثیرگذار است و با اختلال و مخاطره افتادن آن، پیامدهای سیاسی و اجتماعی گسترده ای در گسترده جهان ایجاد می شود. 

ارتقا «بهره‌وری» در بخش کشاورزی یکی از موارد مورد توجه دولت‌ها برای تقویت امنیت غذایی است که این امر به توسعه پایدار و ایجاد اشتغال نیز ختم می‌شود. به عبارت دیگر، امنیت غذایی از معیارهای توسعه انسانی بوده و دستیابی به آن از اهداف اصلی هر کشور به شمار می‌رود.

در ایران نیز مسئله امنیت غذایی هر چند از منظر سرانه مصرف و بعُد کمّی با مشکلی چندان مواجه نیست اما این امر از بعُد کیفیت و توزیع در بین اقشار مختلف با مشکلاتی متعدد روبرو است که بخشی از این معضلات را می‌توان با ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی با انتقال دانش و مهارت به کشاورزان جبران کرد. 

محصولات کشاورزی نقشی بسزا در تامین امنیت غذایی اقشار جامعه دارد و به کارگیری دانش فنی و مهندسی، استفاده از نخبگان و مهندسین کشاورزی در چرخه تولید به منظور نظارت مستمر سبب افزايش ضريب امنيت غذايي در کشور می‌شود.

در این بین خوزستان به عنوان قطب کشاورزی کشور در تولید محصولات استراتژیک، با داشتن ۱.۲میلیون هکتار زمین‌های زیرکشت و ۱۷.۲ میلیون تن محصولات کشاورزی و باغی، نقشی محوری در تامین امنیت غذایی برعهده دارد که توجه به آن سبب توسعه کسب و کارهای پیش و پس از تولید و بسترسازی اشتغال در زمینه های مختلف خواهد شد. 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با 15 هزار و 700 عضو فعال، همگام با سایر نهادهای متولی، با تمامی ظرفیت‌های دانشی، فنی و اجرایی خود، در خدمت مؤثر به بخش کشاورزی و کمک به برقراری امنیت پایدار غذایی است و به عنوان فراگیرترین نهاد متولی جریان و دانش مهندسی در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی، مدیریت دانش مهندسی کشاورزی را از طریق صاحبان علوم کشاورزی برای ارائه خدمات و فعالیت‌های مهندسی بر عهده دارد.

بی‌شک با توجه به اهمیت و جایگاه این بخش، بهره‌گیری از دانش و فن‌آوری های جديد، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش درآمد روستاییان و ارتقای بهره‌وری کشاورزی می تواند به پایداری و امنیت غذایی پایدار بیانجامد. بنابراین باید زمینه حضور فعال این سازمان در عرصه کشاورزی بیش از پیش فراهم شود.