آیا حاجی واشینگتن ها منقرض شدند.!؟
شوشان - عبدالرحمن نیک سرشت :
 حسینقلی‌خان صدرالسلطنه، پسر میرزا آقاخان نوری(دست نشانده انگلیس و عامل قتل امیرکبیر) اولین سفیر ایران در آمریکا، معروف به حاجی واشینگتن بود که به علت آبروریزی ناشی از ذبح گوسفند در بالکن هتل والدورف-آستوریا در شهر نیویورک، در روز عید قربان به تهران احضار  و از وزارت امور خارجه کنار گذاشته شد و کم کم بعد از مدتی تا دوره احمدشاه هیچ منصب دولتی به وی ندادند و در مذمت وی همین بس، که ناصرالدین شاه خطاب به او گفته بود: «ما را نزد جوان‌ترین دولت دنیا (آمریکا) بی‌آبرو کردی و ملت چندین هزار ساله ما را سخره ی عالمیان کردی. خدا از تو نگذرد»

الغرض، هدف صاحب این نوشتار از بیان این روایت تاریخی، نقد بکارگیری این قبیل افراد نازل، چیپ، غیر مدرن و بیرون از رادار در مناصب دولتی است همان رجالی که حتی ابتدایی ترین آداب حکمرانی را بلد نیستند یا منافع آنها ایجاب می کند که در یک چنین زیست سیاسی طی طریق کنند. البته، شاید این قبیل افراد بتوانند با پشتوانه های سنتی، اشرافی یا رانتیری خود چند صباحی در عرصه ی مناصب مهم دولتی همچون حاجی واشینگتن ها جولان بزنند ولی بدون تردید در بزنگاه حادثه با گاف و سوتی دادن خود مایه ی آبروریزی، فساد و در نهایت هردمبیل سازی ساختارهای حاکمیتی می شوند. لاجرم  بخاطر اهمیت کارویژه دولت که مبتنی بر ادای پاسخگویی به مطالبات اولیه مردم است‌. یعنی، تامین آب، نان، مسکن، ایجاد نظم، انضباط و امنیت حداقلی، دیر یا زود این افراد چیپ، نازل و ضایع کنار گذاشته می شوند و از پیکره ی نظام سیاسی جراحی خواهند شد. حتی سلاطینی مثل ناصرالدین شاه که اول و آخر تنبلی و تنفر هستند نیز به خاطر نارضایتی مردم از بابت عدم کفایت یک چنین مدیرانی حاضر نیستند توسط افکار عمومی زیر سوال بروند.

به هرحال، به نظر می رسد از زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به این ور کم کم پای  حاجی واشینگتن های وطنی  به امور اجرایی کشور باز شده و تا امروز با رنگ و لعاب جناحی استیلای خود را در نهاد دولت گسترش دادند.

البته، ناگفته نماند که ناکارآمدی دولت سیزدهم و عدم توفیق رئیسی در مدیریت ارز، تنظیم بازار، مذاکرات برجام و دیگر موارد حساس حکمرانی وجود یک سری تیپ های این شکلی در امور اجرایی کشور بوده باشد که بهترین تصمیم عقلانی در پاکسازی آنها حکم به تدبیر می کند