مصیبت در ترمیدور متروپل
شوشان - عبدالرحمن نیک سرشت :
در این چند ساعتی که از حادثه تلخ و ناگوار ساختمان متروپل آبادان می گذرد مطالبی منتشر می شود که بیشتر جنبه ی هیجانی و احساسی دارند و صد البته در موارد اندکی نیز آلوده به اغراض شخصی است.
 حال آن که در بررسی یک وضعیت بحرانی و یا حادثه ناگوار، تحلیل مبنایی حادثه بسیار مهمتر است تا روایتگری ها زرد و مشکوک ژورنالیستی که مبتنی بر شوآف گری و خودشیرینی دارند.

بدون تردید حساسیت جامعه و مردم و حجم بالای مطالب منتشره از دیدگاه منتقدین ارزشمند است و نشان می دهد که سنسور های تحول گرایانه ضد توسعه جامعه حساس شده و دیگر از کنار حوادث و رویدادهای تلخ و ناگوار براحتی و بی تفاوت نمی گذرد.

به هرحال هرچیزی را حسابی و کتابی در بین است و باید قدمی جلوتر برویم و علل این حادثه ی مصیبت بار را ریشه یابی کنیم تا مبدایی شود برای گذر از تکرار چنین اتفاقات ناخوشایند تا از بروزشان پیشگیری کنیم.

این که عکس های مربوط به افتتاحیه ی یک پروژه دیگر که در سال ۹۸ صورت گرفته که الان در حال استفاده و بهره برداری است را در این شرایط منتشر کنیم و توجه و نظرات مردم و منتقدان را از اصل حادثه ساختمان در حال ساخت که دیروز ریزش کرده به مسائل حاشیه ای دیگر شیفت بدهیم، یقینا، در راستای حل ریشه ای چنین حوادثی تلقی نمی شود.

پس این که چطور یک ساختمان بزرگ در دل شهر، بدون رعایت ضوابط قانونی در یکسال گذشته در جلوی چشم مسئولان شهر و استان، بدون ایمنی به حال خود رهاشده و متوقف یا مستحکم نشده و این که چه مشکل قانونی، ساختاری و فرایندی در ساخت و سازها در کشور وجود دارد که اکثر ساختمانها یا مشکل استحکام بنا دارند و یا از ضعف و مشکلات ایمنی مثلا در زمینه آتش سوزی و... رنج می برند، این ها همه باید محل سوالات جدی منتقدین باشند تا پنجره ای گشوده شود تا شاهد یک چنین حوادث تلخ دیگر نباشیم.

اکنون وقت آن رسیده که در حقیقت کلاه خود را قاضی کنیم و بپرسیم که چند ساختمان در اهواز، آبادان، ماهشهر و... اصول ایمنی مربوط به اعلام و اطفای حریق را رعایت کرده اند؟ حتی سازمان ها و ادارات دولتی مان هم چنین مشکلاتی دارند.

مالک این پروژه یعنی آقای عبدالباقی که پیمانکار احداث این ساختمان برای فرد حقیقی یا حقوقی دیگری نبوده و بدیهی بوده که اگر این ساختمان خوب ساخته نشود علاوه بر عوارض و تلفات مالی و جانی برای دیگران، به مال و اندوخته شخصی او هم آسیب بزند کمااینکه هم مالش دچار آسیب شد و هم جانش را از دست داد. 
پس پذیدفته نیست که تصور کنیم او با علم و آگاهی به این ضعف ها برای خودش برج می ساخته، این که چه ساختار و فرایند ناقص و ابتر و البته فسادزایی وجود دارد که پیمانکار آقای عبدالباقی و شهرداری و ناظران را به خود دچار نموده و حادثه تلخ دیروز را به باور آورده نیازمند تعمق و تامل بیشتری است وگرنه ما الان با هر کسی مشکل داریم مطلب علیه او بزنیم چه دردی دوا می شود!؟