خوزستان گرفتار جنگ
شوشان - سید علی حمیده کیش شاه قاسمی :
باید تاسف خورد که همزمان با فتح خرمشهر قهرمان ، واقعه فرو ریختن ساختمان ۱۰ طبقه اداری ـ تجاری متروپل در آبادن به وقوع پیوست و  یادآوری شیرین آن فتح بزرگ را به کام مردم  ایران بویژه خوزستان عزیز تلخ نمود.
اعتقاد دارم که همان گونه که صدام به خوزستان عزیز حمله کرد، عده ای  به خوزستان حمله کرده اند.
 در آن حمله دشمن مشخص بود ؛ اما در این حمله، دشمنان خوزستان، خودی اند. 
در آن حمله مردم غیور ایران به یاری خوزستان آمدند، آیا در این حمله نباید به یاری خوزستان شتافت؟
 
من سربازم، می خواهم خوزستان را به عنوان یکی از صحنه عملیاتی جنگ تحمیلی به تصویر بکشم ، که دشمن چطور به خوزستان حمله کرد و رزمندگان اسلام چگونه با آن مقابله و سرزمین های اشغالی را آزاد نمودند.
این صحنه عملیاتی دارای ۳۰۰ کیلومتر عرض (از شمال تا جنوب استان) و عمق ۱۰۰ کیلومتر (حد فاصل رودخانه های کرخه و کارون تا دجله و اروند رود) بود.
هر چند تمام منطقه مذکور به خاطر شکل بیابانی آن، از دیدگاه نظامی قابل عبور و مرور بوده  اما معابر عمده وصولی به صحنه خوزستان با امعان نظر به  جاده های این منطقه، را می توان به شرح زیر برشمرد:
۱) معبر وصولی شرق بصره، شلمچه، خرمشهر، آبادان
۲) معبر وصولی شرق بصره، پاسگاه زید، ایستگاه راه آهن حسینیه، اهواز
۳) معبر وصولی شرق بصره، طلائیه، جفیر، هویزه ، سوسنگرد
۴) معبر وصولی شرق بصره، کوشک، جفیر، پادگان حمید ، اهواز

چگونگی تجاوز عراق به خوزستان
   عراق در ابتدای حمله عمومی خود به ایران در تاریخ  ۱۳۵۹/۶/۳۱ ، لشکر ۵ پیاده مکانیزه تقویت شده از سپاه سوم خود را را از محور شلمچه ، با مأموریت تصرف آبادان و خرمشهر وارد عمل کرد و بعد از مدت زمانی محدود به دلیل پایداری شدید خرمشهر در مقابل این تجاوز، یگان‌های دیگری از سپاه سوم عراق از سایر معابر منطقه وارد عمل کرد و به سمت جفیر، پادگان حمید، اهواز، سوسنگرد و حمیدیه پیشروی کردند. 
پیشروی نیروهای متجاوز به طرف اهواز، توسط نیروهای خودی با سرعت تمام سد گردید و محاصره سوسنگرد نیز در هم شکسته شده و این شهر آزاد شد. خرمشهر پس از ۳۶  روز مقاومت دلیرانه که حماسه آن در تاریخ میهن عزیز ثبت شده است به اشغال در آمد و یگان‌های متجاوز با عبور از رودخانه کارون در منطقه مارد، آبادان را نیز محاصره کردند، که موفق به تصرف آبادان نگردید .

نیروهای گسترش یافته عمده دشمن در منطقه عمومی جنوب غربی اهواز عبارت بودند از :
۲) لشکر ۵ مکانیزه تقویت شده در کرانه جنوبی کرخه کور
۲) لشکر ۶ زرهی تقویت شده در منطقه عمومی جفیر
۳) لشکر ۹ زرهی تقویت شده در حوالی منطقه کوشک طلائیه
۴) لشکر ۳ زرهی تقویت شده در منطقه عمومی حسینیه
۵) فرماندهی  منطقه خرمشهر متشکل از لشکر ۱۱ پیاده تقویت شده با  چندین تیپ زرهی، پیاده، مکانیزه و یگانهای جیش الشعبی  که در منطقه خرمشهر، پل نو و شلمچه گسترش یافته بود.
۶) یگانهای احتیاط در شرق بصره

چگونگی طرحریزی آزادسازی سرزمین اشغالی در منطقه عملیاتی خوزستان
سرپل دشمن در شرق کارون با عملیات درخشان و پیروز «ثامن الائمه(ع)» در پایان سال اول جنگ منهدم شد. 
پس از آن صحنه عملیاتی خوزستان به سه جبهه شمالی، میانی و جنوبی تقسیم گردید.
 در سال دوم جنگ، قوای اسلام با مشارکت سپاه پاسداران، بسیج مردمی  و ارتش جمهوری اسلامی ایران طرحریزی لازم برای باز پس گیری مناطق اشغالی از دشمن را طی سه عملیات آفندی، تهیه و یکی پس از دیگری با موفقیت و با رعایت وحدت فرماندهی ‌ به اجرا در آورد و متجاوز را مجبور کرد که اکثر مناطق شمالی را تخلیه کند.
جبهه میانی در آذر ماه۱۳۶۰ با عملیات طریق القدس آزاد شد و جبهه شمالی با عملیات درخشان فتح المبین در فروردین ماه ۱۳۶۱ ،منطقه غرب شوش  واندیمشک  را از لوث وجود دشمن پاک شد.
پس از عملیات فتح المبین، آزادسازی جبهه جنوبی شامل منطقه جنوب غربی اهواز تا خرمشهر ، هدف حمله نیروهای رزمنده جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و  با فتح خرمشهر در سوم خرداد ماه سال ۱۳۶۱ به پایان رسید.

بی شک عمده ترین عامل پیروزی در بیرون راندن دشمن از ایران عزیز از جمله خوزستان اصل وحدت فرماندهی بود.
بدیهی است، رمز پیروزی در عرصه نبرد با وضعیت موجود خوزستان  نیز وحدت فرماندهی، همراستای و هم افزایی است که با تعیین استراتژی و طرحریزی متناسب و بکارگیری تمام ظرفیت های موجود در کشور و خوزستان امکان پذیر خواهد بود .