پیامِ نخلی که در متروپل زنده ماند !
شوشان - محمد درویش :
به دلیل تسهیل در عملیات امدادرسانی، پس از وقوع فاجعه متروپل، مالکان چهار باب منزل مسکونی داوطلبانه پذیرفتند که منازل‌شان تخریب شود. اما به این تک درخت نخل کسی تعرض نکرد تا آشکار شود برای مردم آن دیار تا چه اندازه نخل حرمت دارد ...

نخل برکت اروندکنار، شادگان و خوزستان است و از دیرباز بین تاب‌آوری ایرانیان ساکن در جلگه خوزستان و تداوم سلام نخل به آفتاب، پیوندی دیرینه وجود داشته است ...
 با دیدن سه عکس انتهایی کلیپ که مربوط به آخرین بازدیدم از گورستان نخل‌ها در حاشیه اروندکنار و بهمن‌شیر در سال گذشته است، بهتر عظمت غم و درد و رنج مردم شریف خوزستان را می‌توان درک کرد که چگونه تحمل کرده‌اند مرگ جانگداز میلیون‌ها نخل در طول سه دهه اخیر را در اثر افزایش بارگذاری در بالادست خوزستان، ورود فاضلاب کشت و صنعت نیشکر، شور شدن اراضی در اثر ساخت سد گتوند، طرح‌های انتقال آب و توسعه بی‌رویه کشت گیاهان آب‌بر در شمال خوزستان. ساخت سد‌هایی چون چرم‌شیر یا مارون دو و اجرای طرح‌های جدید انتقال آب در بالادست خوزستان می‌تواند آخرین میخ به تابوت نخلستان‌های جنوب جلگه خوزستان باشد!
@sahandiranmehr