یعنی کسی اطلاع نداشت؟
شوشان - زمان بابادی شوراب :

داستان :
فردی با دختر دایی خود ازدواج کرده بود، با توجه به این وابستگی فامیلی نزدیک، زنش خیلی او را اذیت می کرد.
این دوست ما چون آدم ساده، بی زور و ناتوانی بود و از دایی و پسر دایی های خود حساب می برد، در مقابل بی احترامی های همسرش کاری نمی توانست بکند.
به همین دلیل وقتی بسیار از دست زنش عصبانی می شد، می گفت سکینه خانم امروز باید بروم و از دست تو به دایی عسکرم شکایت کنم.
حالا این دایی عسکر قصه ما همان پدرخانم قهرمان داستان بود که همیشه پشتیبانی دخترش را می کرد و هیچگاه حق را به داماد مفلوک و بیچاره نمی داد.

حقیقت :
در داستان ساختمان های دوقلوی متروپل، براساس گفته های صدا و سیما و فضای مجازی، همه افراد موثر استان و شهرستان همچون پدرخوانده های محلی پایتخت نشین، مسئولین منطقه ویژه، شهرداران شهر آبادان، سازمان نظام مهندسی، دادستان وقت شهرستان و...
مطلع و مقصر بودند و به طبع آن، ارکان بالاتر این نهادها و اشخاص در مرکز، در کم و کیف ماجرای ساخت این ساختمان و دیگر مسائل شهرستان و استان قرار داشتند.

پس از ریزش ساختمان برج دوقلو و مفقود الاثر اعلام شدن آقای عبدالباقی نیکوکار و کارآفرین نمونه کشوری، داستان شکل تازه ای گرفت.

رییس جمهور محترم، آقای رییسی که در آن زمان ریاست قوه قضاییه را برعهده داشته و می توان گفت یکی مطلعین مشکلات زمان ساخت این برج بوده، طی حکم و دستوری به آقای مخبر که خود نیز جز نفرات اول لیست مسببین این حادثه ناگوار می باشد، دستور رسیدگی سریع به این موضوع را صادر کرد.

برج دوقلو متروپل که یک پروژه خصوصی بود و باعث کشته شدن جمعی از هموطنان گردید، باید از طرف قوه قضاییه پیگیری سریع شود، حتی اگر این پروژه دولتی هم بود باز هم قوه قضاییه باید به آن رسیدگی می کرد.

حال چگونه دولت متولی آن شده، در صورتی که تخلف ارکان دولتی در مجوز دادن به اینگونه پروژه ها محرز می باشد و این نوع پیگیری که نوعی تضاد منافع محسوب می شود بر ابهامات داستان می افزاید.

نکته آخر:
آقای عبدالباقی کارآفرین نمونه کشوری، با این همه ریشه ای که در بین مسئولین محترم نظام با نذر پول برای خود و شهر آبادان درست کرده ای، هرجا که هستی خدا رحمتت کند.

 ۱۷/ خرداد/۱۴٠۱