چرا رودخانه دز خشک است ؟
شوشان - ناصر عبیات / فعال محیط زیست :
انتقال 181 میلیون متر مكعب آب شرب در سال به شهرهای خوانسار، خمین، گلپایگان، محلات، نیمور، دلیجان، سلفچگان، ساوه و قم .

جبران كسری آب شهرهای مسیر، كمك به آبخوان مركزی و ارتقای كیفیت آب شهرهای هدف از دیگر اهداف این طرح است. فی الحال در همه شهرهای ذکر شده بالا کشت شلتوک و توسعه ۸۰درصد کشاورزی وجود دارد 

این طرح كه تونل حفاری شده آن 54 كیلومتر است، از چهار بخش جمع آوری آب سرشاخه های دز، انتقال آب از حوزه دز به قمرود، ذخیره و تنظیم انتقال آب و آبرسانی به شهرهای بالا انجام میگرد

جمع آوری آب سرشاخه های دز از سدهای انحرافی چشمه سرداب، تونل چشمه سرداب به دره لكو، سد انحرافی دره لكو، تونل دره لكو به دره دزدان، سد انحرافی دره دزدان، تونل دره دزدان، دره دایی و سد انحرافی دره دایی تشكیل شده است.

خط لوله 150كیلومتری، قطر لوله انتقال 1400تا دو هزار میلی متر، مخازن مسیر شامل چهار مخزن 15 هزار متر مكعبی و سه مخزن 10 هزار متر مكعبی و تصفیه خانه به ظرفیت (6/6) متر مكعب در ثانیه از مشخصات فنی این طرح است.

قابل توجه مجمع  نمایندگان خوزستان بخصوص شوش دانیال. شوشتر و دزفول 
مدیریت بحران استان 
استاندار ویژه خوزستان 
نمایندگان خبرگان رهبری 
انجمن های محیط زیستی
اصناف کشاورزی خوزستان