درباره جشن تیرگان
شوشان - ابراهیم مکوندی (سکوت) :
در ایران باستان ،جشن اول تابستان، در روز اول تیر ماه، برگزار می گردید .طبق اعتقادات ایرانیان باستان، اوج و کمال ، شایسته ستایش است و خورشید در این روز که *طولانی ترین روز سال* است، در مسیر ظاهری گردش سالانه خود به *اوج و کمال* می رسد.  و به همین مناسبت، این *شکوه روز* را جشن می گرفتند. 
" *آب پاشونک*" ، " *گوجه عروس*" ، " *گل عروس*" ،   " *اول تابستان* " و *جشن بزرگ تیرگان*  جشن‌هایی بوده اند. که هم زمان با *اولین روز تیرماه*(اولین روز تابستان)، در ایران باستان برگزار می‌شده و به پاس آن،جشن های مفصل و بزرگی، برپا می کردند. که امروزه در برخی کشورهای همسایه  ما مثل تاجیکستان،افغانستان، آذربایجان و چندین کشور دیگری که با ما مشترکات فرهنگی دارند،  برگزار می شود.
- مراسم " *پرسه*" نیز از جمله برنامه هایی بود. که در روز *اول تیرماه* برگزار می شد. رفتن به مزار هموطن هایی که در راه دفاع از دین و میهن، جان خود را فدا کرده اند. یا عزیزی که  در آن سال از دست داده اند. به مراسم *پرسه* معروف می باشد.
- هم چنین، *جشن نیلوفر* از جشن هایی بود که روز ششم تیر برگزار می گردید. ضمنا، *جشن تیرگان* نیز با آداب ، رسوم و آیینی خاص، در طول تیرماه،برگزار می گردید. 
روز و روزگارتان تابان وروشن به نور یزدان پاک

یکم تیرماه یکهزار و چهار و صد ویک هجری شمسی،اهواز