آقای محسن رضایی به بودجه خواری های مدیران خوزستانی پایان دهید
شوشان - عبدالرحمن نیک سرشت :
یکی از روسای دانشگاه در خوزستان روایت جالبی برایم بازگو نمود و یک کلیپی از آن تهیه کردم ولی بدلایلی از انتشار آن در فضای مجازی اجتناب ورزیدم چون جو سیاسی در خوزستان بسیار نامناسب و ملتهب است به گونه ای که امنیت شغلی برای منتقدین باقی نمی گذارند.
آن بزرگوار برایم اینچنین تعریف کرده بود که دکتر محسن رضایی در یک جلسه خصوصی که با روسای دانشگاه های خوزستان بعنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت علل عدم توسعه خوزستان با وجود اختصاص بودجه های کلان را جویا شد.که در آن جلسه راوی این روایت حرف هایی علمی بسیار راهبردی ارائه نمود که مورد توجه دکتر رضایی قرار گرفت و قرار گذاشتند در قالب دانشگاه توسعه خوزستان این راهبردهای علمی عملیاتی شوند ولی این اقدام در نطفه خفه شد و کار به سرانجام نرسید .البته، صاحب نوشتار تا همین مقدار روایت مذکور را شرح داده که راوی لو نرود.
به هرحال چند روز پیش باز دکتر رضایی نه در قالب دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بلکه در ردای معاون اقتصادی ریاست جمهوری در همایش فرصت‌ها و چالش‌های استان خوزستان در تحقق شعار سال که ۳۱ خردادماه در دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار گردید، به همه امور پرداخت الا، به معضل اصلی مدیریت خوزستان که همانا پدیده ی شوم بودجه خواری است و نمی دانم، چرا، رئیس جمهور و معاونین وی نسبت به برخورد با مدیران متخلف جدی نیستند و حتی جناب اژه ای که به اقدامات ایشان مردم خوزستان امیدوار ترند.
البته، ناگفته نماند در خوزستان مدیران متخلف درآمد زای واحدهای تولیدی خیلی زود دستگیر می شوند ولی مدیران دولتی که فقط کارشان هزینه کردن ردیف های بودجه ی اعتباری در برنامه بودجه است کماکان در حاشیه ی امن بسر می برند و این معضل، یگانه دلیل اصلی عقب ماندگی استان خوزستان می باشد.
https://news.ostan-khz.ir/34136/