عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز :
نوع مدیریت رهاسازی آب در خوزستان منطقی و قابل قبول نیست

دکتر مهدی قمیشی بیان کرد : در حوضه رودخانه‌های کارون و دز با توجه به آمارها و از نظر ذخیره آبی و ورودی به مصب رود نباید مشکل حاد و جدی در شرایط فعلی پدیدار شود، اما اگر مشکلی مشاهده شود قطعاً ریشه آن را باید در بحث مدیریت آب این دو رودخانه و ناهماهنگی‌ها جست‌وجو کرد.

وی اظهار کرد : متولیان سد دز برای جلوگیری از این بحران خودساخته می‌توانستند آب بیشتری رهاسازی کنند و اکنون برای اینکه جلوی گسترش این مشکل را بگیرند می‌توانند باید آب بیشتری رهاسازی شود.

این نویسنده و متخصص امور آب ادامه داد: اینکه به بهانه شلتوک کاری جلوی رهاسازی آب گرفته شود قطعاً روش مدیریتی نادرستی است و نتیجه آن تحت تأثیر قرار گرفتن بسیاری از زمین‌های کشاورزی و مزارع نیشکری در پایین دست و ضربه به محیط زیست این حوضه است.

وی تصریح کرد: مقدار آب رهاسازی شده تا پیش از این بحران نیز کفاف کشت‌های موجود را نیز نمی‌داد؛ یعنی وقتی که رودخانه در مقطع بامدژ خشک شده به نشانه این است که به اندازه فعلی هم آب آزادسازی نکرده‌اند و این نوع مدیریت نیز منطقی و قابل قبول نیست.

قمیشی اضافه کرد: حوضه کرخه فعلاً به بحران نرسیده است اما با توجه به شرایط فعلی ممکن است وضعیت آن در ماه‌های آینده حادتر خواهد شد و حتی ممکن است که محدودیت‌ها به بخش‌های دیگر هم برسد.

وی با اشاره به چالش تخصیص حقابه‌ها پیشنهاد کرد: متولیان اصلی مسئله آب از جمله وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و محیط زیست باید بر سر این موضوع توافق کنند.

قمیشی به تأثیر طرح‌های انتقال آب از سرشاخه‌ها بر وضعیت فعلی خوزستان اشاره کرد و گفت: این طرح‌ها خوزستان را محدود کرده‌اند و با توجه به اینکه این طرح‌ها وجود دارند باید در استان باید برنامه‌ریزی درستی انجام شود.

گفتنی است فعالان محیط زیست و اهالی حاشیه پایین دست رودخانه دز در بخش شعیبیه از توابع شوشتر در شمال خوزستان در روزهای اخیر با انتشار ویدئوهایی فاجعه خشکیدگی رودخانه دز را به تصویر کشیدند.
مقدار آب رهاسازی شده تا پیش از این بحران (خشک شدن رودخانه دز در بازه انتهایی مسیر)  نیز کفاف کشت‌های موجود را نمی‌داد؛ یعنی وقتی که رودخانه در مقطع بامدژ خشک شده نشانه این است که به اندازه کشت فعلی هم آب آزادسازی نکرده‌اند و این نوع مدیریت نیز منطقی و قابل قبول نیست.

دکتر مهدی قمیشی بیان کرد: در حوضه رودخانه‌های کارون و دز با توجه به آمار ورودی آب به مخزن دز و ذخیره آبی مخزن نباید مشکل حاد و جدی در شرایط فعلی پدیدار شود و اگر مشکلی مشاهده شده قطعاً ریشه آن را باید در بحث مدیریت آب این رودخانه و ناهماهنگی‌ها جست‌وجو کرد.

وی اظهار کرد: متولیان سد دز برای جلوگیری از این بحران خودساخته می‌توانستند آب بیشتری رهاسازی کنند زیرا از نظر منابع آب رودخانه دز امسال مشکلی ندارد و اکنون نیز برای اینکه جلوی گسترش این مشکل را بگیرند می‌توانند و باید آب بیشتری رهاسازی شود.

این نویسنده و متخصص امور آب ادامه داد: اینکه به بهانه شلتوک کاری جلوی رهاسازی آب گرفته شود قطعاً روش مدیریتی نادرستی است و نتیجه آن تحت تأثیر قرار گرفتن حقآبه بسیاری از زمین‌های کشاورزی قانونی و مزارع نیشکری در پایین دست و ضربه ای مهلک به محیط زیست این رودخانه است.

وی تصریح کرد: مقدار آب رهاسازی شده تا پیش از این بحران نیز کفاف کشت‌های موجود را نمی‌داد؛ یعنی وقتی که رودخانه در مقطع بامدژ خشک شده نشانه این است که به اندازه نیاز فعلی (که هنوز شلتوکی کشت نشده) هم آب را آزادسازی نکرده‌اند و این نوع مدیریت آب منطقی و قابل قبول نیست.

قمیشی اضافه کرد: حوضه کرخه فعلاً به بحران اصلی نرسیده است اما با توجه به شرایط فعلی ممکن است وضعیت آن در ماه‌های آینده حادتر شود و حتی ممکن است که محدودیت‌ها به بخش‌های دیگر غیر از کشاورزی هم برسد.

وی با اشاره به چالش تخصیص حقابه‌ها پیشنهاد کرد: متولیان اصلی مسئله آب از جمله وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و محیط زیست باید بر سر این موضوع توافق کنند.

قمیشی به تأثیر طرح‌های انتقال آب از سرشاخه‌ها بر وضعیت فعلی خوزستان اشاره کرد و گفت: این طرح‌ها خوزستان را محدود کرده‌اند و با توجه به اینکه این طرح‌ها لاجرم فعلاً وجود دارند باید در استان برنامه‌ریزی درستی انجام شود تا با توجه به آورد فعلی مشکلی در استان رخ ندهد.

گفتنی است فعالان محیط زیست و اهالی حاشیه پایین دست رودخانه دز در بخش شعیبیه از توابع شوشتر در شمال خوزستان در روزهای اخیر با انتشار ویدئوهایی فاجعه خشکیدگی رودخانه دز را به تصویر کشیدند.

این بحران آب نیز دام‌ها، مزارع، نخلستان‌ها، کشت و صنعت‌های نیشکری شامل کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، دهخدا و شعیبیه را با مشکل مواجه کرده‌است.

این بحران آب نیز دام‌ها، مزارع، نخلستان‌ها، کشت و صنعت‌های نیشکری شامل کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، دهخدا و شعیبیه را با مشکل مواجه کرده‌است.