باورکردنی نیست، اما حقیقت دارد
شوشان - جواد الهايي سحر :
باورکردنی نیست، اما حقیقت دارد كرخه ي متعفنی را که می‌بینید، هزاران سال است که جریان داشته و خالق رسانس هاي بزرگ و اوليه بشري بوده و هم اكنون به يك جوي كم توان و نحيف تبديل شده و نمايندگاني كه سروصداي و توييت مي زدند حاضر نبودند طرح تحقيق و تفحص از طرح هاي انتقال بين حوضه اي را امضاء كنند 

تاسف‌آورتر آنکه کارون تمدن ساز معروف ترین، بزرگترین، طولانی‌ترین و پر آب‌ترین رودخانه کشوربه علت كاهش حجم آب ناشي از انتقال بين حوضه اي ورود فاضلاب به يك گندابه بزرگ زيست محيطي تبديل شده اما نمايندگان كارون نشين ما از امضاي اين طرح راست جويي و تفحص باز مانده اند تا مردمان ما اين نمايندگان را با جریان‌های مشکوکی که نفع‌شان در غلبه تفکر سازه‌ای در مدیریت آب و رونق سدسازی و طرح‌های انتقال آب است دخيل و شريك و همسو و دست در يك كاسه بدانند 

 آنچه که خطرناک است اینکه سیاست‌های غلط توسعه بدون توجه به توانمندی‌های بوم‌شناختی هر استان دارد آرام آرام هموطنان استان‌های همجوار در یک حوضه آبخیز را دچار کدورت می‌کند و آنچه در این میان از دست می‌رود و بیش از پیش خراشیده می‌شود، روح وحدت و تاب‌آوری مردم و سرزمین ایران است. كه نماينده من نسبت به اين امر مهم غافل، ناآگاه ، بی خبر و نادان است 

فعالان محيط زيست خوزستان اين كاهلي و ناتوانی اين سستی و سهل انگاری  ١٨ نماينده خوزستان را (بجز سه ابرمردي كه اين طرح را امضاء كردند) محكوم كرده، حركت خطرناك و سیاست‌های غلط توسعه بدون توجه به توانمندی‌های بوم‌شناختی در بين ايرانيان ايجاد کدورت می‌کند و آنچه در این میان از دست می‌رود و بیش از پیش خراشیده می‌شود، روح وحدت و تاب‌آوری مردم و سرزمین ایران است. 
سكوت نمايندگان مجلس در كنار تصمیمات  فاجعه بار انتقال آب بين حوضه اي از  عوامل ایجاد بحران و تخریب برگشت ناپذیر سرزمینی ناشی از دست درازی غیرقانونی ، غيركارشناسي و غير حرفه اي به منابع آبی مي دانيم