عربستان سعودی به جمع اقتصادهای تریلیون دلاری می‌پیوندد
شوشان : عربستان سعودی قرار است امسال به باشگاه اقتصادهای تریلیون دلاری بپیوندد. به گزارش فوربس، افزایش درآمدهای نفتی این کشور پس از تهاجم روسیه به اوکراین، به تریلیون دلاری شدن آن کمک کرده است.

بنا بر گزارش صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۲۱، ۱۸ کشور تولید ناخالص داخلی بیش از یک تریلیون دلار داشتند. ایالات متحده با اقتصاد ۲۳ تریلیون دلاری پیشتاز این فهرست است. پس از آمریکا، چین با ۱۷.۵ تریلیون دلار در رتبه دوم و ژاپن با ۴.۹ تریلیون دلار در رتبه سوم قرار دارد.

عربستان سعودی در سال ۲۰۲۱ نوزدهمین اقتصاد بزرگ جهان بود اما با تولید ناخالص داخلی ۸۳۴ میلیارد دلاری، هنوز تا آستانه یک تریلیون دلار فاصله دارد. در سال ۲۰۲۲، هزینه هر بشکه نفت خام برنت به عنوان معیار کلیدی بین‌المللی به طور متوسط بیش از ۱۰۴ دلار است که به نسبت ۷۰.۸۹ دلار سال ۲۰۲۱ و تنها ۴۱.۶۹ دلار سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است.