ماهواره ایرانی خیام فضایی شد و در مدار قرار گرفت
شوشان : خیام یک ماهواره سنجش از دور و متعلق به ایران است.
تمامی فرامین مربوط به کنترل و بهره‌برداری، بلافاصله پس از پرتاب توسط کارشناسان ایرانی مستقر در ایران به صورت کدگذاری شده انجام می شوند.
ماهواره خیام ۶۰۰ کیلوگرم وزن دارد و در مدار ۵۰۰ کیلومتری از زمین قرار می گیرد. 
کنترل، بهره برداری و داده‌های فضایی حاصل از فعالیت این ماهواره از لحظه پرتاب، تنها در اختیار ایران قرار دارد.
دقت این ماهواره یک متر بوده و از کیفیت ویژه‌ای برخوردار است.
وزیر ارتباطات؛ از دقت تصویر این ماهواره برای ارتقا در حوزه های #کشاورزی و #محیط_زیست میتوان استفاده کرد