برجام فرصت تنفس برای اقتصاد
شوشان : دکتر سید مرتضی افقه اظهار کرد: اقتصاد ایران به شدت به فروش نفت و درآمدهای ناشی از نفت گره خورده است. بنابراین هر تحولی مثل کاهش یا افزایش قیمت نفت اثرش را در متغیرهای دیگر می‌گذارد. هیچ تردیدی نیست که اگر تحریم‌ها برداشته نشود، در کوتاه مدت و هم در بلند مدت وضعیت اقتصادی بدتر می‌شود.
او افزود : این برجامی که قرار است امضا شود حتی اگر مثل برجام قبلی موقت باشد یک فرصت تنفس به اقتصاد ایران می‌دهد. حتی اگر منجر به این شود که دارایی‌های موجود که در کشورهای دیگر بلوکه شده‌اند آزاد شود و اینکه بتوانیم صادرات نفت بیشتری داشته باشیم. برجام چه موقت و چه دائمی می‌تواند بخشی از مشکلات را بهبود ببخشد یا حداقل اجازه ندهد که وضعیت از وضع فعلی بدتر شود.
این اقتصاددان درباره اصلاحات اقتصادی که از سوی دولت انجام شده است گفت: این دولت به دنبال اصلاحات اقتصادی نبوده است. اصلاح قیمت‌هایی هم که اتفاق افتاد عملا ضد اصلاح بود. من مخالف دیدگاه اقتصاد خوانده‌های هستم که طرفدار اقتصاد آزاد هستند و بیش از سه دهه است که بر تبل آزادسازی قیمت‌ها می‌زنند و از آن به عنوان اصلاح نام می‌برند. مشکلات ما اصلاح ساختاری در بخش‌های غیر اقتصادی است که موانع اقتصادی را ایجاد کرده است. اصلاحات در بخش اقتصادی به تنهایی هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. الان دولت دست روی قیمت‌ها گذاشته که وضعیت را بدتر کرده است.

تلگرام دکتر افقه