عوارض آلایندگی یکی از شرکت های عظیم خوزستان در مسیر پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها
بر اساس شنیده ها و اخبار رسیده از منابع موثق پس از شکایت یکی از شهرداری ها و پیگیری جدی استانداری خوزستان و رای دیوان عدالت اداری عوارض آلایندگی چند سال گذشته یکی از مجموعه‌های عظیم استان دریافت شده است.

در این خصوص کارگروهی در استانداری خوزستان ایجاد شده که با تعیین شاخص‌ ها و معیارهایی بین شهرستان ها توزیع می شود.

در جلسه امروز سه شنبه فرمانداران با استاندار خوزستان نیز، خلیلیان با تاکید بر اینکه در توزیع این اعتبار از منبع آلایندگی در شهرستان ها باید عدالت رعایت شود، نظارت مستقیم فرمانداران را مورد تاکید قرار داد. این اعتبارات قرار است بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع شود.

طبق بررسی‌ ها این عوارض آلایندگی برای پروژه های آلایندگی هم باید در نظر گرفته شوند. ضمن اینکه استاندار خوزستان تاکید کرده این عوارض برای پرداخت حقوق و هزینه های جاری و غیره نباید صرف شود. در این رابطه فرمانداران نظر نهایی داده و با توجه به معیارها و شرایط تعریف شده توسط کارگروه مربوطه در استانداری، باید نحوه هزینه‌کرد را تعیین نمایند.