بی مهری به فرهنگیان طرح مهرآفرین
شوشان - ابوالفضل بابادی شوراب :
نیروهای طرح مهرآفرین در سال ۸۲ با آزمون استخدامی وارد نهضت سواد آموزی شده و در دوران دولت احمدی نژاد و در سال ۹۱ بصورت پیمانی جذب اداری آموزش و پرورش شدند. فرهنگیان شاغل در این طرح در سطح کشور با بیش از ۷۰ هزار نفر معرفی و بکارگیری شده‌اند.

متاسفانه این نیروها با بیش از ۱۱ سال سنوات پیمانی، هنوز بصورت نیروی پیمانی و تبدیل وضعیت نشده در حال تدریس و همکاری با آموزش و پرورش هستند.

حال با اجرای طرح رتبه بندی معلمان، این نیروهای فعال و همکاران فرهنگی از حق قانونی خود که همان رتبه بندی است، بدون هیچ دلیل و توضیحی کنار زده شدند و از رتبه بندی معلمان جا مانده و همچنین مبلغ واریزی علی الحساب را هم دریافت نکردند.

اکنون جای این سئوال است که نیروهایی با بیش از ۱۷ تا ۲۱ سال سنوات خدمتی که از نیروهای فعال و توانمند آموزش و پرورش هستند، به شکلی خیلی ناعادلانه کنار گذاشته شدند، آیا مهرماه همین معلم سر کلاس حاضر می‌شود؟و بدون هیچ چشم‌داشتی دوباره به تربیت و تعلیم نسل ایرانی و هم وطن خود همت می‌گمارد؟

چگونه دولتی که مدعی خدمتگزاری و مردمی بودن است، به‌جای تقدیر و تشکر از نیرویی که ۱۱ سال در پیمانی در جا زده آنها را نادیده گرفته؟! در صورتی که نیروهایی با یک سال و دو سال خدمت در آموزش و پرورش، پیمانی و رسمی شدند و علی الحساب هم دریافت نمودند؟