مدیریت مترو اهواز نماد ناکار آمدی وفساد
شوشان - پوران جعفری نژاد /صاحب امتیاز ماهنامه کارون فردا :
نحوه مدیریت مترو اهواز به نظر نگارنده نمونه تمام عیاری از ناکار آمدی مدیریت مجموعه شهری در کلان شهر استان خوزستان است. طرح کلان شهری که با گذشت حدود دو دهه از آغاز اجرای آن کمتر از سی درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. 
جدیدترین اظهار نظر در خصوص مترو اهواز به مدیرکل دیوان محاسبات استان خوزستان باز می‌گردد که مردادماه در گفتگوی ویژه خبری با استناد به تهیه گزارشاتی در این خصوص گفت: به این نتیجه رسیدیم که اساسا از اول طراحی مترو اشکال داشت. حال سوال اینست که اگر شما به این نتیجه رسیده اید که اجرای این طرح از ابتدا اشتباه بوده است پس جرا همان موقع جلوی اجرای این طرح را نگرفته اید و چرا بودجه ملت را به هدر داده اید.  چرا نهادهای مربوطه تا امروز درباره این طرح مهم شهری توضیح واضح به مردم نمی دهند. 
 به گفته وی یک سری ترک فعل در این زمینه صورت گرفته و یک سری اقدامات منفعلانه نیز انجام شده است ، اقداماتی که شاید به زعم مدیران آن زمان خوب بوده، ولی نسبت به سایر کلانشهر‌ها از جمله اصفهان و تبریز چنین نبوده است. . بنابراین این اقدامات موجب شده که روند اجرای مترو اهواز به خوبی پیش نرود.البته برای اهالی قلم و اهل فکر واضح و مبرهن است که کلان شهری که شورا و شهردارش درگیر رانت و فسادهای مالی در دوره های گذشته بوده باید هم این طرح مهم ملی معطل روی دست مانند نعشی مانده باشد اما سوال اساسی ایسنت چرا نهادهای نظارتی تاکنون نسبت به این موضوع مهم اقدامی نکرده اند.  وی پیشرفت کنونی طرح مترو اهواز را ۲۹ درصد به صورت فیزیکی خواند و افزود: هر چه از دولت و استان پول دریافت شد صرف هزینه نگهداری طرح شده و عملا پیشرفتی در آن حاصل نشده است. البته آنچه ابهامات در ادامه این طرح را بیشتر می‌کند بخش دیگری از سخنان آقای غفاری بود که به تشکیل یک نشست با استاندار خوزستان و ارایه طرح‌های متفاوت و متعدد در زمینه اجرای طرح مترو اهواز اشاره کرد. مدیرکل دیوان محاسبات استان خوزستان گفت: در آن نشست به نتیجه رسیدیم تا کارگروهی به منظور بررسی دنبال کردن یا نکردن طرح مترو اهواز تشکیل شود؛ اگر بله که باید به دنبال تامین منابع آن برویم و اگر نه که باید رهایش کنیم و شاید به صرفه نباشدوی گفت که اگر تصمیم به دنبال نکردن این طرح گرفته شود، این موضوع به معنای تعطیلی کامل این طرح نخواهد بود و راه‌های جایگزین آن نیز وجود خواهد داشت. 
باید گفت اگر به این نتیجه رسیدید که طرح از اول بدرد نمی خورد که باید مسولین مربوطه را در یک همایش بزرگ مدال افتخار ملی داد و آنها را به سایر نقاط کشور فرستاد تا تجربه موفق خود را به همه ایران ببرند.  به واقع باید برای مدیریت کلان شهر اهواز و مسولین نظارتی اعم از استانداری و شهرداری و نظام مهندسی و سایر ارگان های مربوطه گریست که توان اجرای حتی یک طرح مهم شهری را ندارند و افکار عمومی را به سخره گرفته اند . نتیجه انتخبابات ی قومی و قبیله ای و مدیریت عشیره و جناحی البته بهتر از این می شود و باید گریست بر این مدیریت و مجموعه عوامل اجراییش که بعد از پانزده سال تازه باید جلسه بگیرند که ببیننند این طرح صرفه دارد یا خیر و بعد تازه بروند دنبال تامین منافع ..