بحران عدم ثبات مدیریت در شهرستان رامهرمز
شوشان - محمدعلی بهوند یوسفی / مدیرمسوول هفته نامه رامهرمز نامه : 
یکی از مشکلات شهرستان رامهرمز که ضربات سنگینی به پیکره ی مدیرتی این شهر زده است ، تغییرات مستمر و باری به هر جهت مدیران می باشد. بارها دیده ایم که مسولی که دست بر قضا عملکرد نسبتا مسولی داشت صرفا بدلیل اینکه در باند فلان شخص یا گروه نبوده است بر داشته می شود و شوربختانه مدیری بسیار ضعیفت تر جای مدیر قبلی را می گیرد. برای نمونه می توان به تغییرات مداوم فرماندار در شهرستان اشاره کرد که مشخص نیست با چه ساز و کاری برای این شهر فرماندار انتخاب می شود و با چه سازوکاری او را بر می دارند. 
در این دهه گذشته عمر مدیریت هر فرماندار در شهرستان رامهرمز بطور میانگین زیر دو سال بوده است. وقتی فرماندار شهرستان که نماینده دولت دریک شهر است طول عمر مدیریت ش زیر دوسال باشد چگونه می توان انتظار داشت که امور اداری در این شهرستان به نحو صحیح انجام گیرد. تا فرمانداری بیاید و بخواهد با مشکلات شهرستان آشنا شود او را بر می دارند و نفر بعدی می آید و نفر بعد نیز به همین گونه. از این رو می بینیم بسیاری از مشکلات شهرستان رامهرمز بیش از سه دهه ست که بر زمین مانده است ، زیرا تا فرماندار مستقر شود و بخواهد اقدام کند ، تعویض می شود. یکی دیگر از ارگان هایی که بطور مرتب دچار تغییرات مدیرتی بوده است ، شهرداری می باشد. بطور متوسط در سالیان گذشته شهرستان رامهرمز دو سالی یک شهردار بخود دیده است که نتیجه این عدم ثبات مدیریت را در توسعه نیافتگی فرهنگی شهر می توان به وضوح دید. شهرداری از ارگان هایی هست که بشدت نیازمند ثبات مدیرتی می باشد. خدمات شهری شایسته با تغییرات مداوم مدیران بدست نمی آید. کوهی از مشکلات  و معظلات شهری شهرستان به دلیل همین تغییرات پی در پی شهردار در رامهرمز به زمین مانده است.
بهداشت و درمان شهرستان نیز یکی از جاهایی است که بدلیل تغییرات جناحی و مداوم مسولین صدمات چشمگیری دیده است که نتیجه آن تعطیلی یکی از بیمارستان های قدیمی شهرستان می باشد. مدیریت دولتی محمل اصلی اجرای خط‌مشی‌های عمومی و در نتیجه تضمین بهروزی افراد جامعه است. یکی از عوامل موفقیت یا شکست آن برای تحقق اهداف خط‌مشی‌ها، مدیران دولتی هستند. همچنین ثبات یا بی‌ثباتی مدیران دولتی نیز یکی از علل ناکامی یا توفیق آنها محسوب می‌شود. ثبات مدیریتی پدیده‌ای دو وجهی است که پیامدهای مثبت و منفی بر آن مترتب است. در نتیجه شهرستان رامهرمز نیازمند ثبات مدیرانی شجاع ؛ متخصص ، متعهد  و دلسوز هست که شوق  خدمت برای به مردم این شهر در وجود آنها باشد.